Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Satakunnan TE-toimisto ja Satakunnan vastaanottokeskukset sopivat yhteistyön tiivistämisestä

Satakunnan ELY-keskuksen SataPolku-hanke ja Satakunnan TE-toimisto järjestivät yhteistyötapahtuman Satakunnan vastaanottokeskusten henkilöstölle ja TE-toimiston virkailijoille 16.2.2016. Tilaisuudessa käytiin läpi oleskeluluvan saaneiden henkilöiden palveluprosessi TE-palveluissa sekä keskusteltiin mm. siitä, miten yhteistyö keskeisten toimijoiden välillä saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti.

Toistaiseksi myönteisten oleskelulupapäätösten lukumäärä Satakunnassa on ollut vähäinen, mutta tilanne tulee kevään aikana muuttumaan. On tärkeää, että oleskeluluvan saanut henkilö saadaan ohjattua TE-toimistoon viivettä, jotta kotouttamistoimet voidaan aloittaa. Tiivis keskusteluyhteys vastaanottokeskusten ja TE-toimiston välillä on keskeistä, jotta vastaanottokeskusten tieto asiakkaan tilanteesta ja tarpeista voidaan ottaa huomioon.

Keskustelu tilaisuudessa oli vilkasta ja esiin nousi monia näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon kotouttamisprosessissa ja työllistymismahdollisuuksia kartoitettaessa. Yritysten mahdollisuudet tarjota mm. työkokeilupaikkoja oleskeluluvan saaneille nähtiin keskeisiksi keinoiksi edistää kotoutumista ja työllistymistä. Työkokeilut tarjoaisivat oleskeluluvan saaneelle erinomaisen tilaisuuden tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja työelämän pelisääntöihin.

Keskusteluissa esiinnousseet teemat vahvistivat Satakunnan TE-toimiston näkemystä siitä, että onnistuneessa kotouttamis- ja työllistämisprosessissa keskeistä on yhteistyö ja kumppanuudet toimijoiden välillä.  Keskeisiä toimijoita tässä prosessissa ovat Satakunnan TE-toimisto, vastaanottokeskukset, alueen kunnat, yritykset, oppilaitokset, kouluttajat ja kolmas sektori. Yhteistyötä näiden toimijoiden kesken tullaan jatkossa laajentamaan ja tiivistämään.

Lisätiedot Palvelujohtaja Päivi Laine, Satakunnan TE-toimisto puh. 0295 045 000 (vaihde)

SataPolku-hanke on Satakunnan ELY-keskuksen itse toteuttama ESR-hanke ja se on osa Länsi-Suomen Rakennerahasto-ohjelmaa.


Regional information