Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Saimaan vedenpinta ajankohdan keskitason tuntumassa (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa pienemmissä latvajärvissä vedenkorkeudet ovat laskeneet toukokuun alkupuolelta lähtien. Kevättulvat jäivät tavanomaista pienemmiksi ja toukokuu oli vähäsateinen, mikä pienensi valuntaa ja tulovirtaamia järviin. Alkukesällä sademäärät ovat olleet ajankohdalle tavanomaisia ja parantaneet monin paikoin vesitilannetta.

Mäntyharjun reitillä järvien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden tavanomaista alempia. Saimaassa vedenpinta on toistaiseksi vielä hienoisessa noususuunnassa. Saimaan pinta on tällä hetkellä +4 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan Saimaan pinta nousee kesä-heinäkuun aikana enää hiukan, todennäköisesti noin 5 cm. Puulassa vedenpinta on -6 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella ja noussee vielä muutamia senttejä viime päivien reippaiden sateiden ansiosta.

Pohjaveden pinnat ovat maakunnassa lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia. Pohjavesialueilla huippu on saavutettu ja kesäkuussa vedenpinnat ovat olleet kesäiseen tapaansa laskusuunnassa.

Järvivedet ovat viileän toukokuun jälkeen nousseet kesäkuussa tavanomaisiin lukemiinsa. Maakunnan suuremmissa järvissä pintaveden lämpötila on tällä hetkellä + 14–17 astetta.

Lisätietoja

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 192

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 224


Regional information