Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Saimaan juoksutuksia lisätään (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt Saimaan lisäjuoksutuksen aloittamisesta. Saimaan vedenkorkeus on noussut voimakkaasti viime viikkoina. Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukainen normaalivyöhykkeen yläraja ylittyy helmikuun puolivälissä. On olemassa mahdollisuus, että runsassateisena keväänä vesitilanne Saimaalla muodostuu normaalia vaikeammaksi ja aiheuttaa vahinkoa, joita lisäjuoksutuksilla pyritään vähentämään. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus voi päättää juoksutussäännön mukaisella normaalivyöhykkeellä tai vähäisesti sen ulkopuolella tapahtuvasta juoksutusmuutoksen aloittamisesta, kasvattamisesta, vähentämisestä ja lopettamisesta kun muutos on sen suuruinen, että siitä ei aiheudu vesivoiman menetystä tai muuta vahinkoa tai haittaa.

Saimaan juoksutusta lisätään 8.2.2016 alkaen. Juoksutus nostetaan enintään 800 m³/s viikkokeskiarvona. Tällä hetkellä juoksutus on noin 700 m³/s. Lisäjuoksutusta toteutetaan ennalta arvioiden ainakin huhtikuun loppuun. Vesitilanteen niin vaatiessa lisäjuoksutus voi jatkua myös tästä eteenpäin.

Lisäjuoksutus vähentää veden nousua helmi-maaliskuussa, joka tukee osaltaan myös Saimaan norpan pesintää. Pesinnälle haitalliseksi arvioitu nousu jäätymisen ja maaliskuun 20. päivän välisenä aikana on 20 cm. Saimaan vedenkorkeuden nousu voi ilman lisäjuoksutuksia olla yli 20 cm.

 

Lisätietoja:


Regional information