Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

De regniga dagarna påverkar vattendragen i Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Den rikliga nederbörden under de senaste dagarna påverkar särskilt de små vattendragen i Österbotten. Till exempel har vattenståndet i Malax å stigit med en dryg meter under denna vecka och vattenföringen har blivit tiofaldig. Vattenföringen i Malax å är nu 35 m3/s, vilket motsvarar nivån för ett årligen återkommande vårflöde.

På många ställen ligger det vatten på åkrarna, men i huvudsak beror det på att åkrarna är vattenmättade och den lokala dräneringen är otillräcklig. Ställvis, bland annat längs Malax å, har en del vatten från åarna runnit ut på åkern.

Vattenståndet och vattenföringen i de små åarna börja sannolikt sjunka, om uppehållsvädret fortsätter. I de större vattendragen syns effekterna av nederbörden långsammare. Därför stiger vattenståndet fortfarande exempelvis i Lappo å. Enligt prognoserna kan de lägsta åkrarna bli under vatten till exempel i Liinamaa i Kauhava. Vattenståndet i Liinamaa har stigit med cirka en meter på en vecka.

Tilläggsuppgifter:

  • Underhållsingenjör Kristiina Kastman, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 021
  • Ingenjör Tommi Mäki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 882

Regional information