Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Cykelstigen längs Skärgårdens ringväg förbättras NTM-centralen i Egentliga Finland

Längs med Skärgårdens ringväg på sträckan Ersby–Lillmälö går den s.k. cykelstigen, som är avsedd för fotgängare och cyklister som använder Skärgårdens ringväg. NTM-centralen i Egentliga Finland har låtit göra en förbättringsplan för cykelleden. Under våren ska cykelleden förbättras på knappt en kilometer lång sträcka, den ska göras bredare och beläggas med asfalt. Sträckan fungerar som ett pilotobjekt för att förbättra cykelstigen. Vid pilotobjektet utreder man lämpliga arbetsmetoder för cykelleden, kostnader för förbättringarna och den nya konstruktionens hållbarhet.

Cykelstigen förbättras från Sattmarks kaffestuga till Abborsunds bro. Cykelleden breddas till ca 2,5 meter och den beläggs med asfalt. Arbetet med att göra vägen bredare görs i den mån det nuvarande vägområdet tillåter. Den sträcka som ska förbättras börjar och slutar vid asfaltbelagd cykelled, då bildas en längre enhetlig asfaltbelagd sträcka intill vägen. Arbetet inleds i maj och målet är att cykelleden ska vara klar i början av juni.

Målet med förbättringsplanen som NTM-centralen har låtit göra är att cykelleden i sin helhet ska vara 2–2,5 m bred och belagd med asfalt. Efter att erfarenheterna från pilotobjektet har bedömts är planen att förbättra cykelleden i etapper under flera år enligt finansieringsmöjligheterna. Genom att förbättra cykelleden blir den mer attraktiv och trafiksäkerheten ökar, och det skulle minska de årliga underhållskostnaderna.

Cykelstigen som går längs Skärgårdens ringväg vid landsväg 180 är en ca 13 km lång lättrafikled. Lättrafikleden är smal, huvudsakligen med grusbeläggning och kurvorna och backarna är delvis brantare än normalt. Det att lättrafikleden är smal, växer igen och har branta backar gör det svårare särskilt för cyklister att mötas, och leden lämpar sig inte för alla cyklar.

Man har varit tvungen att göra underhållsåtgärder på cykelstigen varje år. Om våren granskas cykelleden och de ställen där regnet orsakat de värsta skadorna repareras. Slyröjning görs varje år enligt behov. I fjol somras körde man ut nytt ytkross som sedan pressades med vält på cykelleden. Cykelstigens underhållsåtgärder orsakar högre kostnader än en vanlig asfaltbelagd lättrafikled. Trots det har cykelledens kvalitet inte upplevts vara tillräcklig.

Ytterligare information: NTM-centralen i Egentliga Finland, Matti Kiljunen, tfn 0400 275 572 (ärenden som gäller planen) och Markus Salminen, tfn 0400 535 878 (ärenden som gäller byggandet)


Regional information