Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Skärgårdstrafiken hotas av strejk på fredag (Egenliga Finland, Norra Österbotten, Sydöstra Finland, Nyland)

Sjömans-Unionen och Finlands Skeppsbefälsförbundet har lämnat Finlands Färjetrafik Ab (Finferries) strejkvarsel om de frigående färjorna och fartygen. Om strejken blir av stoppar den färjetrafiken på bolagets rutter med undantag av vajerfärjorna. Trafiken upphör även på bolagets förbindelsebåtsrutter. Medlingen i konflikten leds av riksförlikningsmannen. Om parterna inte kan enas, inleds strejken som det nu ser ut fredagen 28.4.2017 kl. 06.00. Situationen är besvärligast på färjplatserna längs Skärgårdsvägen och i Karlö.

Om strejken blir av kan sannolikt endast sjuk- och larmtransporter som gäller liv och hälsa ordnas. Myndigheterna planerar tillsammans hur de här transporterna i skärgården ska kunna tryggas under strejken. Övrig trafik kan inte ordnas. Hotet om strejk gäller följande färjplatser:

  • Pargas–Nagu
  • Nagu–Korpo
  • Korpo–(Norrskata)–Houtskär
  • Gustavs–Iniö
  • Kasnäs–Hitis
  • Karlö

Hotet om strejk gäller följande förbindelsbåtsrutter: 

  • Nagu norra (förbindelsebåten Falkö)
  • Pargas (förbindelsebåten Viken)
  • Velkua (förbindelsebåten Kivimo)
  • Kotka–Pyttis (förbindelsebåten Otava)

Om strejken inleds har den stora konsekvenser för befolkningen, företagen och servicen i skärgården som efter behov bör förbereda sig för situationen. Den fasta bosättningen är uppskattningsvis nästan 4 500 personer, av vilka största delen, cirka 3 000 personer, bor på öar i Pargas och cirka 1000 i Karlö. Därtill berör situationen ett betydande antal fritidsbosatta.

Bakgrundsfakta om upphandlingen av skärgårdstrafiken

NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för skärgårdstrafikens servicenivå och upphandlingen av den i hela landet. Både landsvägsfärjetrafiken och förbindelsebåtstrafiken upphandlas huvudsakligen som en helhetstjänst som omfattar driften, personalen samt anskaffningen och underhållet av fartyg. Upphandlingarna görs vanligtvis i form av avtal på fem år. Det finns sammanlagt 41 färjplatser i hela landet. De flesta är färjplatser där trafiken sköts med vajerfärjor som inte berörs av strejkhotet.  Förbindelsebåtsrutterna som staten ordnar är i Skärgårdshavet 9 och på Finska viken 2. Av dessa rutter sköter Finlands Färjetrafik fyra och strejkhotet gäller dessa rutter. 
 

Tilläggsinformation:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, direktör Matti Vehviläinen, tfn 040 083 3119

- NTM-centralen i Norra Österbotten, direktör Matti Räinä, tfn 040 533 9847

- Finlands Färjetrafik Ab, kommunikationschef Jutta Valkeinen, tfn 0400 406 614


Regional information