Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Vädret påverkar vattendragen – mindre snö än normalt (Landskapen i Österbotten)

Snömängden i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten är i vår mindre än genomsnittet trots den senaste tidens snöfall. Under de senaste dagarna har det varma och regniga vädret gjort att snön smält. Enligt prognoserna för slutet av veckan kommer vattenföringen i åarna att börja öka särskilt i de små åarna längs kusten i Österbotten, men nattfrosten torde göra att vattenföringen minskar. Enligt prognoserna stiger vattenföringen snabbt i åarna söder om Vasa, t.ex. i Malax å och Närpes å, och uppskattas nå små flödesnivåer.

I de konstgjorda sjöarna och reglerade natursjöarna har man i huvudsak gjort minsta möjliga vårsänkning som fordras i tillstånden. Exempelvis i Lappajärvi är vattenståndet på en nivå som motsvarar det normala för tidpunkten. Nivån till vilken sjöarna sänks innan snön smälter baserar sig på bestämmelserna i regleringstillstånden, snömängden och översvämningsprognoserna.

Vårens översvämningssituation ser utgående från nuvarande vattenprognoser ut att bli lättare än normalt. Hur vårflödet utvecklas beror dock på vårens nederbördsmängder och temperaturer. På våren då marken är frusen, absorberar marken inte vatten så bra och om det regnar rinner vattnet snabbt ut i diken och åar. På basis av de ismätningar som gjorts av NTM-centralen är isarna på många ställen tjockare än genomsnittet. Det tunna snötäcket har gjort att isarna i åarna blivit tjockare. Då vattenföringen under våren ökar, kan isarna i åarna börja röra på sig och orsaka isproppar.

Vattenprognoserna kan följas på webben: www.ymparisto.fi/vesistoennusteet. NTM-centralen följer upp hur vatten- och isläget utvecklas.

Tilläggsuppgifter:

  • Vattenprognoser
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Gruppchef Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Regional information