Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Ruokaketju on vakavasti otettava bisnes (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ruokaketju on merkittävä aluetaloudellinen toimija Varsinais-Suomessa. Sen suora työllistävä vaikutus on 17 000 henkilöä. Jos elintarvikealan pk-yritysten kasvuennusteet toteutuvat, niin vuoteen 2020 mennessä ruokaketjuun syntyy lähes 3 000 uutta työpaikkaa ja se aikaansaa 344 miljoonan euron lisäyksen maakunnan laskennalliseen bruttokansatuotteeseen.

Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishankkeen, VARRU, toimesta ruokaketju tunnetaan ja tunnustetaan yhdeksi Varsinais-Suomen keskeisimmiksi toimialoiksi niin työllisyysvaikutusten kuin bruttokansantuotteen merkityksessä. Ruokaketjusta on tullut vakavasti otettava bisnes.


Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke, VARRU, oli mittava ja ainutlaatuinen panostus maakunnallisen ruokaketjun kehittämiseksi (2011-2014). Hankkeen päätavoitteet olivat yhteistyöverkoston ja varsinaissuomalaisen elintarvikeketjun kehittäminen, uusien avauksien löytäminen sekä eteenpäin vieminen ja elintarvikealan strategisen painoarvon lisääminen Varsinais-Suomessa.

Hankkeen kohderyhmänä olivat Varsinais-Suomen elintarvikeketjun toimijat pellolta pöytään ja takaisin pellolle -periaatteella.

 

Ruokaketju tuo Varsinais-Suomeen työtä ja hyvinvointia

Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke, VARRU, onnistui toimenpiteissään ja vaikuttavuudessaan hyvin. Erityisesti hanke onnistui saamaan ruokaketjulle ja koko alalle arvostusta. Ruokaketjusta on tullut vakavasti otettava bisnes ja kiinnostava investointien kohde nyt ja tulevaisuudessa", summaa hankkeen projektipäällikkö Johanna Mattila. Ruoantuotannon aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvitys lisäsi alan strategista painoarvoa ja toimi oivallisena lobbauksen välineenä poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi VARRU vaikutti ja osallistui aktiivisesti Varsinais-Suomen Maakuntastrategiatyöhön, jossa lähiruoalla on selkeää painoarvoa.

Kuva 1 Ruokaketju on merkittävä aluetaloudellinen toimija Varsinais-Suomessa. Sen suora työllistävä vaikutus on 17 000 henkilöä. Jos elintarvikealan pk-yritysten kasvuennusteet toteutuvat, niin vuoteen 2020 mennessä ruokaketjuun syntyy lähes 3000 uutta työpaikkaa ja se aikaansaa 344 miljoonan euron lisäyksen maakunnan laskennalliseen bruttokansatuotteeseen.

 

Uusia verkostoja, kumppanuuksia ja näkyvyyttä

VARRU teki hyvää työtä alan imagon ja tunnettuuden parantamiseksi. Erityisesti monipuolinen tiedotus ja eri viestintävälineiden käyttö oli tehokasta ja vaikuttavaa. Ruokaketju sai paljon näkyvyyttä alueen eri medioissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä kunnissa. Ala tunnetaan ja tunnustetaan yhdeksi Varsinais-Suomen keskeisimmiksi toimialoiksi niin työllisyysvaikutusten kuin bruttokansantuotteen merkityksessä. Aluetaloudellisen vaikutuksen merkityksen laajempi tiedostaminen on avannut monia sellaisia yhteistyöfoorumeja, joissa ruoalla ja ruokaketjulla ei ole ollut aiemmin roolia.

VARRU verkostoi ja loi monipuolisia yhteistyöalustoja eri kehittäjien ja yritysten välillä. Ansiokasta on ollut useiden uusien kehittämiskokonaisuuksien rakentaminen ja toteuttaminen VARRUn pohjatyön saattelemina. Vaikka verkostoituminen ja yhteistyö olivat hankkeen kantavia teemoja ja edistystä asian parissa tapahtui, on yhteistyön kehittämiselle tarvetta myös jatkossa. Yhteistyön ja verkostoitumisen lisäksi tulevaisuuden kehittämistoimenpiteissä korostuu entistä yrityslähtöisempi ote sekä monipuolinen erilaisten yhteistyöfoorumien hyödyntäminen.

Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanketta toteutti Turun yliopisto (Brahea-keskus, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Tulevaisuuden tutkimuskeskus) vuosina 2011-2014. Hanke sai rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kautta.

 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Johanna Mattila, [email protected], 040 565 8121,
Turun yliopiston Brahea-keskus
www.varru.fiRegional information