Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Riklig algblomning i Lappo å (ELY-centralen i Södra Österbotten)

En riklig algblomning noterades i Lappo å i Härmäområdet i början av veckan. I mitten av veckan hade algblomningen nått Nykarlebyområdet. Där förekom huvudsakligen blågrönalgen Aphanizomenon flos-aquae, samt små mängder av Woronichinia naegleriana. Aphanizomenon kan vara giftig i sötvatten. En liten algblomning har noterats i sjön Kuortaneenjärvi i Lappo ås övre lopp. Också i sjön Ähtärinjärvi är algblomningen som började för några veckor sedan fortfarande synlig.

I samband med rikliga algblomningar bör man undvika att använda vattnet och att bada i det. I synnerhet barn och hus- och sällskapsdjur bör hållas borta från en strand där vattnet innehåller rikligt med blågrönalger.

Ytvattens temperatur var på onsdagen 15,2 °C i havsområdet utanför Karleby.

Alguppföljningen pågår till slutet av september och observationer om alger sparas i den öppna databasen Järviwiki (www.jarviwiki.fi). Pressmeddelanden om algblomningar kommer att publiceras vid behov under september månad.

Tilläggsuppgifter:

ELY-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon 0295 027 990


Regional information