Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Rikliga algblomningar har noterats på NTM-centralen i Södra Österbottens område (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Det varma och soliga vädret satte fart på algblomningarna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. På fem av observationspunkterna på NTM-centralens område förekom små mängder alger och på två observationsplatser förekom rikliga mängder alger vecka 35. Rikliga algblomningar noterades på observationspunkterna i sjöarna Kuortaneenjärvi och Evijärvi. Algobservationerna från de nationella observationspunkterna sparas i den öppna Järviwiki-databasen (www.jarviwiki.fi).

Algblomningar är ofta lokala fenomen som kan förekomma exempelvis i skyddade vikar. NTM-centralen i Södra Österbotten har fått uppgifter om förekomst av blågrönalger bl.a. i havet utanför Vasa och på flera platser i sjön Ähtärinjärvi. Algobservationer kan förekomma också på andra platser på NTM-centralen i Södra Österbottens område än vad som anges här.

Det är alltid skäl att vara försiktig med att använda vattnet om man misstänker algblomning, eftersom blågrönalger kan producera gifter som ger upphov till bl.a. hudreaktioner, ögonirritation och illamående. Undvik att simma i vatten där det förekommer algblomning och använd inte vattnet exempelvis vid matlagning, disk eller som bastuvatten. I synnerhet små barn och husdjur bör hållas borta från stranden och vatten då blågrönalger kan observeras.  

På tisdagen var ytvattnets temperatur 18,7 °C i Esse ås nedre lopp och 20 °C i Tottesund i Vörå.

Tilläggsuppgifter:

  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information