Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

RekryKoulutus antoi Woodille vauhtia ulkomaan markkinoille

Kuopion Woodi Oy sai uuden, kaivatun erikoisosaajan ELY-keskuksen RekryKoulutuksen avulla. Toimitusjohtaja Mika Rissanen kertoo, että julkisten tilojen kalusteita valmistavan yrityksen tavoitteena on nyt tukevoittaa myyntiään saksan kielellä. Rekrytointikoulutuspalvelu on auttanut yritystä aiemminkin.

Kuopion Kelloniemessä sijaitsevalla tehtaalla kohoaa pinoja lasten korkeita tuoleja. Koneet hyrisevät ja ilmassa tuoksuu puu. 
Kuopion Woodi Oy suunnittelee ja valmistaa julkisten tilojen kalusteita. Yritys on vakiinnuttanut paikkansa erityisesti päiväkotien, mutta myös esimerkiksi hoivakotien ja koulujen kalustajana.
– Kotimaassa satsaamme nyt kouluihin, vienti taas koostuu päiväkotikalusteista, toimitusjohtaja Mika Rissanen kertoo.

 
Woodi on sukkuloinut toimialallaan pitkään vastavirtaan. Yritys, joka sekä suunnittelee että valmistaa huonekalut ja kaluste- ja sisustuskokonaisuudet Suomessa sekä kauppaa ne itse kansainvälisesti, on jo harvinaisuus. Suuntaaminen ulkomaan markkinoille on ollut vuonna 1994 perustetun Woodin toiminnan ytimessä ja tärkeänä tavoitteena yrityksen alkuajoista asti. Viimeisen parin vuoden aikana tätä osaa toiminnassa on haluttu teroittaa entisestään.

Kuitenkin kansainvälisen kaupan kehittäminen kaipasi osaajaa, joka puhuu asiakkaiden kieltä. Woodi avasi haun saksan kieltä osaavalle vientikoordinaattorille, mutta työntekijää ei löytynyt. Rissanen sanoo, että kielitaidon painottaminen ja työpaikan sijaitseminen syvällä Savossa vaikuttaa nykyisin olevan hankala yhtälö. Avuksi tuli ELY-keskuksen RekryKoulutus, josta Woodilla oli jo ennestään hyviä kokemuksia.

Palvelu, joka valmistelee erikoisosaajan yrityksen tarpeisiin

RekryKoulutus auttaa silloin, kun yritys tarvitsee uusia työntekijöitä, mutta valmiita osaajia ei saada avoimilta työmarkkinoilta. Rekrytointikoulutusmallin etuja ovat nopeus, joustavuus ja räätälöintimahdollisuudet, eli palvelu ottaa huomioon yrityksen toimialan erityispiirteet. 
– Koulutus suunnitellaan juuri meidän tarpeisiimme sopivaksi. Yrityksenä meidän tehtävämme on olla mukana prosessissa eli sitoutua siihen ja osallistua koulutuksiin, Mika Rissanen kertoo.

Woodi lähti mukaan rekrytointikoulutukseen, joka suunniteltiin tällä kertaa useammalle yritykselle. Niiden kaikkien tarve liittyi vientiin ja sen kehittämiseen liittyviin rekrytointeihin. Koulutusta alettiin kutsua nimellä Vientivirittämö.

Uuden työntekijän kouluttaminen RekryKoulutuksen kautta alkoi lokakuussa. Vientikoordinaattorin tehtävään löydettiin useampi ehdokas, ja yritys valitsi tehtävään sopivimman työnhakijan. Tärkeintä Woodille oli rekrytoitavan työntekijän kielitaito sekä kiinnostus uuteen työnkuvaan. Kouluttajana toimi Aava & Bang Oy. 

– Koulutuksissa käsiteltiin kattavasti esimerkiksi myyntihenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Uutena kaupalliselle alalle tulleelle työntekijälle asiat tuotiin esiin innostavasti. Ammattitaito saadaan vasta varsinaisen tekemisen kautta, mutta koulutukset antoivat työlle hyvän pohjan, pohtii Rissanen.

Nyt, reilut puoli vuotta myöhemmin koulutus on päättynyt ja uusi vientikoordinaattori aloittanut työssään. Hän toimii yhteyshenkilönä kotimaan tehtaan ja ulkomailla toimivien myyjien välillä sekä työskentelee suoraan asiakkaiden kanssa. Yhteydenpito sujuu luontevasti etäyhteyksillä, joita on korona-ajan seurauksena otettu aiempaa laajemmin käyttöön myös Woodilla.
– Lähiajan tavoitteena on saada vienti-infra toimivammaksi, toimitusjohtaja Rissanen kertoo.

Ratkaisuja erilaisiin rekrytoinnin tilanteisiin

RekryKoulutus on toimiva palvelu yksittäisissä rekrytoinneissa mutta myös tilanteissa, joissa yritys tarvitsee useita uusia osaajia. Vuosina 2012 ja 2018 Kuopion Woodi palkkasi RekryKoulutuksen kautta joukon työntekijöitä tehtaalleen huonekaluja valmistamaan.

Viimeisintä vientikoordinaattorin RekryKoulutusta Rissanen kuvailee onnistuneeksi. Hän kiittelee sitä, että koulutus oli laadukkaasti järjestetty ja kouluttajat olivat innostavia.
– Koulutuksellisesti tämä oli meille yksi parhaita toimihenkilöpuolella. Tekemisessä oli mukava henki. 

Muille yrityksille hän suosittelee palvelua erityisesti sen hyödyntämien verkostojen sekä koulutuksen muokattavuuden ansiosta.
– Se toimii silloin kun tarvitaan kerralla useampi työntekijä, mutta myös tällaisessa tilanteessa, kun räätälöidään koulutusta erikoisosaamista varten.

Työpaikkojen luominen omalle synnyinseudulle on Mika Rissaselle arvo itsessään. Tällä hetkellä työntekijöitä on tehtaalla ja kotimaassa yli 60.
 – Se, että olemme saaneet Suomessa valmistamisen olemaan kannattavaa, on minulle kunnia-asia. Ja on kunnia toimia täällä Savossa, kuopiolaislähtöinen Rissanen tuumaa.

Artikkeli julkaistu Savon Yrittäjien Yrittäjäsanomissa 2/2022.

 

RekryKoulutus räätälöityy yrityksen tarpeisiin
- RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et työnantajana löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.
- RekryKoulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin. Koulutus voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa. Koulutus kestää pääsääntöisesti 3–6 kuukautta, vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää.
- Työnantaja ja palvelun tarjoava työ- ja elinkeinohallinto rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.
- Palvelu myös antaa opiskelijoille ammatillista osaamista työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan. Työnantajan tarpeisiin räätälöity työpaikkasuomi-kielikoulutus taas parantaa ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä suomen kielellä työssään.
- Lisätietoja antaa ELY-keskuksen ylitarkastaja Kirsti Paajanen, p. 0295 026 084