Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020 – 2022 fortsätter

Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat försöksprogrammet för återvinning av närings-ämnen ytterligare finansiering för såväl forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som investeringsprojekt under åren 2022 och 2023.

Med försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa. Målet är att främja bearbetningen av olika näringsämnen i biomassa så att näringsämnen som är nödvändiga för jordbruket kan tas till vara och utvecklas till exempelvis organiska gödselprodukter eller andra produkter med hög förädlingsgrad.

När det gäller forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt samt investeringsprojekt i anslutning till inledande av produktionsverksamhet går följande ansökningsperiod ut redan 31.8.2022, men under innevarande år ordnas ytterligare en ansökningsperiod, som går ut 31.10.2022. Nästa års ansökningsperioder meddelas senare.

Läs mera