Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Rautjärvellä tutkitaan Laikon pohjavesialueen geologista rakennetta  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Rautjärvellä käynnistetään Laikon pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys. Hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittausten ja kairausten avulla saadaan uutta tietoa pohjaveden virtausta ohjaavista kalliokynnyksistä, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista sekä maaperän kerrosrakenteista.

Maastotyöt alkavat toukokuussa 2016 ja jatkuvat syyskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu joulukuussa 2016.

Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka kahdeksassa pisteessä, joihin asennetaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Painovoimamittauksia tehdään noin 27 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa maastoauton perässä käyttämällä olemassa olevia tieuria.

Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan mm. tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä Rautjärven kunnan, Imatran kaupungin, Ruokolahden kunnan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.

Lisätietoja

  • Heidi Rautanen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 279 (pohjaveden suojelu)
  • Olli Sallasmaa, Geologian tutkimuskeskus, puh. 02950 32255 (tutkimukset)

 


Regional information