Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Ratapihan ylikulkusilta ja Niinijoen silta korjataan Loimaalla (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Loimaan keskustassa maantiellä 213 Ratapihan ylikulkusillan korjaustyöt sekä valtatiellä 9 sijaitsevan Niinijoen sillan korjaustyöt viikolla 12. Molempien kohteiden korjaustyöt kestävät vuoden 2017 syksyyn saakka. Molempien siltojen koko korjaustyön ajaksi liikenne silloilla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle, liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Niinijoen sillalla ajokaistan leveys on 4 metriä. Ratapihan ylikulkusillalla kannen pintarakenteen uusiminen tehdään neljässä osassa, jolloin liikennevaloilla rajattavaa työaluetta pystytään lyhentämään. Liikenteen käytössä on 3,5 m leveä ajokaista. Ratapihan ylikulkusillalla on aina yksi kevyen liikenteen väylä käytössä. Pahoittelemme korjaustöiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Ratapihan ylikulkusillan korjaustyön yhteydessä sillan kannen pintarakenteet, kuivatuslaitteet, liikuntasaumalaitteet, saumaukset ja kaiteet uusitaan sekä korjataan mm. sillan betonipintoja ja eroosiovauriot. Sillan korjaustyöt aloitetaan viikolla 12 työmaan perustamisella. Pintarakenteiden purkutöiden alkaessa liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle koko työn ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan tällöin liikennevaloilla. Kannen pintarakenteen uusiminen tehdään neljässä osassa, jolloin liikennevaloilla rajattavaa työaluetta ja näin ollen myös liikennevalojen kiertoaikaa pystytään lyhentämään. Liikenteen käytössä on 3,5 metriä leveä ajokaista ja 2 metriä leveä erotettu kaista kevyelle liikenteelle. Kaistarajoitukset tulevat aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2017.

Niinijoen sillan korjaustyön yhteydessä sillasta uusitaan reunapalkit, kansilaatan reunat, pintarakenteet, kuivatuslaitteet ja kaiteet. Lisäksi mm. sillan kantta vahvennetaan vastaamaan paremmin erikoiskuljetusten tarpeita ja betonirakenteiden vauriot korjataan. Siltaa levennetään korjauksen yhteydessä yhden metrin. Korjaustyöt aloitetaan viikolla 12 työmaan perustamisella ja telineiden rakentamisella. Tällöin sillalla on käytössä vielä kaksi ajokaistaa. Myöhemmin pintarakenteiden korjaustöiden alkaessa liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle koko lopputyön ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan tällöin liikennevaloilla. Liikenteen käytössä on 4 metriä leveä ajokaista. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan loppusyksyllä 2017.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaiden kohdalla liikuttaessa.

Ratapihan ylikulkusilta on rakennettu v. 1986 ja se on nyt pintarakenteiden ja liikuntasaumalaitteiden osalta peruskorjausiässä. Liikennemäärä sillalla on noin 4 411 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ratapihan ylikulkusillan korjaukseen myönnettiin rahoitusta liikenneväylien korjausvelkaohjelmassa.

Niinijoen silta on rakennettu v. 1963 ja se on nyt peruskorjausiässä. Liikennemäärä sillalla on noin 6 150 ajoneuvoa vuorokaudessa. Myös Niinijoen sillan korjaukseen myönnettiin rahoitusta liikenneväylien korjausvelkaohjelmassa.

Koko urakan kustannusarvio on noin 1,3 M€. Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

LISÄTIETOJA                                

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                                   

- Oteran Oy: työpäällikkö Timo Äkräs, p. 0400 128 996 ja työmaapäällikkö Riku Vanhanen, p. 040 573 2813

- Lisää tietoa sillankorjauksista siltatyöt 2017 -sivulta.

 


Regional information