Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Raportti Iijoen vesistön uittotoiminnasta ja entisöintitöistä julkaistu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut raportin "Iijoen vesistön uittotoiminta ja sen jälkeiset entisöintityöt".  Se on Iijoen vesistön yhden käyttömuodon elinkaarikertomus ja samalla paikallishistoriaa noin 100 vuoden ajalta.

Raporttiin on koottu uittotoimintaan liittyviä historiatietoja sekä tiedot keskeisistä Iijoen uittosääntöjen kumoamisen yhteydessä tehdyistä töistä ja töissä käytetyistä menetelmistä. Lisäksi raporttiin on koottu yhteenvedot entisöintiöihin liittyneistä seurannoista ja työmenetelmien kehittämiseksi tehdyistä kokeiluista. Jokaisen sivujoen tai osa-alueen töiden erityispiirteistä on laadittu lyhyt kuvaus. Raportin tarkoituksensa on, paitsi dokumentoida tehdyt työt, siirtää yli 20 vuoden aikana kertyneet kokemukset muualla hyödynnettäväksi.

Seurantojen perusteella kunnostukset ovat parantaneet jokiympäristön monimuotoisuutta selvästi ja lisänneet taimenen määrää koskissa. Kalaston osalta tulokset ovat kuitenkin hyvin vaihtelevia eri sivujoissa ja koskialueilla. Metsähallitus on vastannut kalastoistutuksista ja seurannoista. Kunnostusmenetelmiä on työn aikana kehitetty seurantojen perusteella.

Uiton aikanaan tekemät jokiuoman muutokset ovat luoneet myöhemmin tarpeita lukuisille rajankäyntitoimituksille. Joidenkin uiton laskemien järvien vesipintojen palauttamisesta on seurannut pitkiä oikeusprosesseja. Eri käyttäjäryhmät ovat olleet kuitenkin kokonaisuutena tyytyväisiä uiton jälkeen tehtyihin kunnostustöihin.

Raportti auttaa esimerkiksi vapaa-ajankalastajia ymmärtämään rannoille ja vesialueilla uitosta ja sen jälkeisistä kunnostuksista jääneitä jälkiä. Näkyvimmät muutokset löytyvät jokien koski- ja virtapaikoista

Raportti on luettavissa Doria-julkaisuarkistossa osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/93273.

Lisätietoja antavat:
Timo Yrjänä p. 0295 038 444,  timo.yrjana(at)ely-keskus.fi
Jorma Kauppinen p. 0295 038 347, jorma.k.kauppinen(at)ely-keskus.fi


Regional information