Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Rantatunnelin historiikki julkaistaan Tampere-päivänä (Pirkanmaa)

Monivaiheisesta ja pitkäkestoisesta Tampereen Rantatunnelin tiehankkeesta laaditaan parhaillaan historiikkia. Kaupunkilaisia ja päättäjiä laajasti keskusteluttaneen ja mielipiteitä jakaneen Rantatunnelin historiikki kuvaa tiehankkeen taustoja ja sitä, miten nykyiseen tunneliratkaisuun päädyttiin. 

Nevelyn Media Oy julkaisee ensi syksynä historiikin, johon on koottu Tampereen keskustaan vuosikymmenten aikana suunniteltujen tunneleiden eri vaiheet ja marraskuussa 2016 avautuneen Tampereen Rantatunnelin suunnittelu- ja päätösvaiheet.

Kirjassa kuvataan lyhyesti muun muassa kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun taustatietoja, paneudutaan tarkemmin poliittisen päätöksenteon kiemuroihin ja valotetaan rakentamisen aikaisia tapahtumia. Lisäksi historiikissa kerrataan Suomessa vielä harvinaisen rakentamistavan, allianssimallin toimivuutta.  

Historiikkia laativan Marko Nenosen apuna ohjausryhmässä ovat toimineet Pirkanmaan ELY-keskuksen, Tampereen kaupungin ja Mobilian edustajat. Kirjaa varten on haastateltu lukuisia rakentamisen ammattilaisia, virkamiehiä, poliitikkoja ja muita vaikuttajia.

Kirjoitustyö valmistuu loppukesästä. Tampereen Rantaväylän vaiheita kuvaava historiikki julkaistaan Tampere-päivänä 1.10.2017.

Lisätietoja:

  • Johtaja Juha Sammallahti, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 210
  • Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki, p. 040 506 8600
  • FT, dosentti Marko Nenonen, Tampereen yliopisto, p. 040 577 9737

 


Regional information