Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Rantarakentaminen ja saimaannorppa - yhtenäinen toimintamalli Saimaalle (Itä-Suomi)

Saimaan alueen kuntien rakennustarkastajat ja kaavoittajat saivat huhtikuussa tietopaketin saimaannorpan huomioon ottamisesta rantarakentamisen lupaprosesseissa. Kaavoituksessa ja luvituksessa on huomioitava erittäin uhanalaisen norpan lisääntymis- ja levähdyspaikat, joiden hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan poikas- ja makuupesiä sekä avovesiaikaisia makuukiviä.

Rantarakentamisen suunnittelua ja luvitusta koskevan toimintamallin on laatinut Etelä-Savon ELY-keskus yhteistyössä Savonlinnan ja Puumalan kuntien edustajien kanssa. Aihetta käsiteltiin Varkaudessa, Juvalla, Taipalsaarella ja Liperissä pidetyissä tilaisuuksissa, joihin osallistui 17 kunnasta yhteensä 28 henkilöä. Tilaisuuksia järjestivät yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset.

Saimaannorpan suojelun ja rantarakentamisen yhteensovittaminen on tärkeää

Rakentaminen vähentää saimaannorpan pesimiseen soveltuvaa rantaviivaa. Lisäksi norppa joutuu pesimään yhä lähempänä ihmistä. Rakennettujen rantojen lähellä pesinnät onnistuvat muita alueita huonommin.

Rantarakentamista ohjataan Saimaalla pääosin kaavoituksella, ja lainvoimaiset yleiskaavat kattavat jo lähes koko Saimaan. Kaavojen päivittämisen yhteydessä saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikat otetaan huomioon esimerkiksi siirtämällä rakentamattomia rakennuspaikkoja saman maanomistajan muille, norpan kannalta vähemmän haitallisille alueille.

Norppa-alueilla rannoille rakennetaan tulevaisuudessakin. Maankäytön suunnittelun ja ohjaamisen lisäksi viestinnällä on siten yhä suurempi rooli. Pesintäalueiden rannoilla asuvien tai lomailevien on tärkeää tiedostaa liikkuvansa norppa-alueella. Jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa turvaamalla norpalle sekä pesimärauha että rauhallinen karvanvaihtoaika.

Norppa kaipaa rauhaa erityisesti pesintäaikana

Vapaa-ajan asuntojen talvikäytön lisääntyminen, sekä niiden muuttaminen ympärivuotiseen asumiseen lisää ihmisten liikkumista jäällä saimaannorpan pesintäaikaan, jolloin norppa on herkimmillään häiriöille. Talviaikainen, rannan tuntumassa tapahtuva liikkuminen, erityisesti moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla, aiheuttaa häiriötä norpan pesinnälle. Karvanvaihtoaika on toukokuussa, jolloin norppa ei ole niin herkkä häiriölle kuin pesimäaikaan, mutta kaipaa kuitenkin rauhaa makaillessaan rantakivillä. Esimerkiksi norpan ohittaminen veneellä liian läheltä, kovalla vauhdilla saa norpan sukeltamaan pois kiveltä. Mikäli rantakivellä makailua häiritään useasti, norpan karvanvaihto hidastuu.

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluasiantuntija Arto Ustinov, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 5024 239, arto.ustinov(at)ely-keskus.fi
Maankäyttöasiantuntija Sirpa Peltonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 5024 219, sirpa.l.peltonen(at)ely-keskus.fi


 


Regional information