Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Understöd för vård av byggnadsarvet beviljades för reparation av tak och fönster (NTM-centralen i Nyland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har delat ut 177 000 euro i understöd för vård av byggnadsarvet. NTM-centralen tog emot 60 ansökningar om understöd och 17 av dessa beviljades stöd. Ansökningarna kom i huvudsak från privat personer och bostadsaktiebolag.

Centrala grunder för beviljande av understöd var objektens arkitektur-, byggnads- och kulturhistoriska värde samt deras skick. Läget i en på riksnivå betydelsefull kulturmiljö var ett mervärde. Understödsbeloppet har höjts så att understöden skulle vara av större betydelse för privata objekt.

Understödet söks årligen före utgången av oktober eller november. Det kan beviljas för reparationsåtgärder som bidrar till att byggnaden hålls i gott skick, till exempel reparation av yttertak, grunder och bärande konstruktioner, eller andra reparationsåtgärder utanför byggnaden. Understödet kan utgöra högst 50 procent av kostnaderna.

Lisätietoja:

  • Överinspektör Henrik Wager, p. 0295 021 473


Regional information