Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Rakennusperinnön hoitoavustukset myönnetty (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2017 rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut harkinnanvaraiset valtionavustukset. Vuoden 2017 valtion talousarviossa osoitettiin koko maahan avustusta 830 000 euroa, josta Pohjois-Karjalan osuus on 32 000 euroa. Edellisiltä vuosilta säästyneet varat huomioon ottaen rakennusperinnön hoitoavustuksia oli nyt jaettavissa yhteensä 48  230 euroa.

Rakennusperinnön hoidon avustushakemuksia jätettiin 44 kpl. Avustusta myönnettiin 20:lle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle erilaisiin rakennusten korjaustoimenpiteisiin. Valtaosa avustetuista kohteista sijoittuu joko valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön tai on kaavalla suojeltu. Avustuksia myönnettäessä Pohjois-Karjalan ELY-keskus piti tärkeänä sekä kaupunki- että maaseutualueiden kulttuurihistoriallisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Yksittäiselle kohteelle myönnetty avustussumma on keskimäärin 2000 - 3000 euroa korjausten laajuudesta ja kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta riippuen. Määrärahojen niukkuuden vuoksi kaikkiin avustuskelpoisiin kohteisiin ei voitu myöntää avustusta.

Lisätietoja

Maankäyttöasiantuntija Tarja Pirinen, puh. 0295 026 001, tarja.pirinen(at)ely-keskus.fi


Regional information