Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Rakennusperinnön hoitoavustukset haettavissa  (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon. Avustusta voivat hakea yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät. Vuoden 2014 avustusta suunnataan ensisijaisesti yksityisille omistajille.

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle sellaisiin korjauksiin, joilla säilytetään rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Avustusta voidaan myös myöntää kunnalle sen suorittamiin rakennussuojelukorvauksiin, kohteen hankkimiseksi kunnalle, ellei suojelua muuten voida turvata, kohteiden ja niiden ympäristön kunnostamiseen sekä hoidon edellyttämiin selvityksiin ja kulttuuriympäristöohjelmiin. 

Vuonna 2013 avustuksia rakennusperinnön hoitoon myönnettiin Hämeessä 16 kohteelle yhteensä 68 000 euroa. Avustusta haettiin yhteensä 1,1 milj. euroa.

Hakemukset 31.10.2013 mennessä

Hämeessä hakemukset osoitetaan Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 31.10.2013 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta (suomi.fi). Hakemuslomakkeita on myös saatavissa Hämeen ELY-keskuksesta.

Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2014 valtion talousarviossa siihen varoja. Tarkempia tietoja avustusten myöntämisen edellytyksistä saa Hämeen ELY-keskuksesta ja alla olevilta verkkosivuilta, joilla on myös hakulomake:

Lisätietoja

  • Rauno Penttinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 216

Tiedotus

  • Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 147

Regional information