Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Rakennerahastojen varmennuskäynnit ovat taas alkaneet (Keski-Suomi)

 

EU-ohjelmakaudella 2014 – 2020 hankkeita rahoittavien viranomaisten on varmennettava menojen tukikelpoisuutta maksatushakemusten tarkastusten lisäksi paikan päällä varmentamalla.

Paikan päällä varmennukseen liittyy myös neuvonnan ja suositusten antaminen.

Koronasta johtuen suuri osa vuosien 2020-2021 varmennuksista tehtiin etäyhteyksin. Tänä vuonna tilanne on helpottunut niin paljon, että hankkeita päästään taas tapaamaan aidosti paikan päällä näiden toimitiloissa.

Keski-Suomen ELY-keskuksen vuoden 2022 paikan päällä varmennuksen otantalistalle nousi 38 hanketta, joista 21 EAKR- ja 17 ESR-hanketta.

Varmennuskäynnit aloitettiin heti toukokuun alussa: maksatusasiantuntijat Katja Koskelin (vasemmalla) ja Iida Vesterinen totesivat Tampereen ammattikorkeakoulun Naistech-hankkeen 17.5.2022 varmennuksella mm. sen, että hanke on laatinut toimitiloihinsa viestintäohjeen mukaisen A3-kokoisen hankejulisteen. Myös Vipuvoimaa EU:lta- ja EU-lippulogo löytyivät julisteesta kuten pitääkin.