Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Ansökan om finansiering för projekt som rör blå bioekonomi öppen - Finansiering för vattenturism, internationalisering av vattensektorn och hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi

Jord- och skogsbruksministeriet söker aktörer för att genomföra projekt inom blå bioekonomi. Regeringens spetsprojektfinansiering beviljas för vattenturism, internationalisering av vattensektorn samt för hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi i vattendrag. Ansökningstiden går ut den 14 juli 2017, anslaget uppgår till 1,5 miljoner euro.

Blå bioekonomi har stor tillväxtpotential i Finland. Till exempel kring vattennaturen kan utvecklas nya affärs- och tjänstekoncept, t.ex. hälso- och välfärds- och rehabiliteringstjänster. Det är också möjligt att hitta nya slags lösningar för att återanvända näringsämnen i vattendragen. Till exempel kan biologiska metoder hjälpa att tillvarata näringsämnen och samtidigt förbättra vattnets tillstånd

Projektområden:

  1. Stimulering av internationaliseringen inom vattensektorn
  2. Nya servicekoncept för vattenturism
  3. Hållbart tillvaratagande av näringsämnen och energi i vattendrag

Läs mera:


Regional information