Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Raseborg får omfattande privat naturskyddsområde (Nyland)

Nylands största frivilligt fredade privata naturskyddsområde har grundats i Raseborg. Området är 250 hektar stort, då skyddsobjekten inom METSO-handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland är i genomsnitt 10 hektar stora.

"Det är sällsynt att ett så stort enhetligt skogsområde skyddas i Nyland", säger överinspektör Jani Seppälä vid NTM-centralen i Nyland. Skyddsområdena är ofta små och splittrade.

Det nya skyddsområdet är moskog: karga tallar, berg och myrar. Mindre delar av området har tidigare utnyttjats ekonomiskt.

"I Nyland måste man acceptera att så här stora områden av orörd skog inte längre finns för skyddsändamål. Men tack vare det permanenta skyddet får plantbeståndet i fortsättningen utvecklas i fred och olika arter har gott om rum att sprida sig", konstaterar Jani Seppälä.

Skyddsområdet hålls i markägarens ägo. Inom METSO-programmet kan privata skogsägare frivilligt skydda och sköta om naturvärdena i sina skogar. En ersättning betalas för skyddsverksamheten.

METSO-programmet startades 2008 och hittills har man inom ramen för programmet skyddat totalt 3 500 hektar i Nyland och över 48 150 hektar i hela landet.

Det nya naturskyddsområdet främjar märkbart skyddandet av mångfalden i skogarna i västra Nyland.

Mer information: överinspektör Jani Seppälä, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 461.

Bilder: Reetta Harmaja


Regional information