Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville wpd Finland Oy:n Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelman. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 29.1.2015 kello 17.30 alkaen Pyhäjoen valtuustosalilla (Kuntatie 1, Pyhäjoki). Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Tarkasteltavana on kaksi tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa (VE1 ja VE2) ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehdossa VE1 olisi 40 voimalaa ja vaihtoehdossa VE2 36 voimalaa. Suunniteltujen voimaloiden yksikkötehot tulisivat olemaan 3-5 MW ja koko alueen kokonaisteho vaihtoehdosta riippuen 108-200 MW. Voimaloiden napakorkeus tulisi olemaan enintään 160 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 230 metriä.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

VE A: Tuulipuiston sähköasemalta n. 9,2 km (uutta johtoaluetta n. 4,2 km) Viitaperän pohjoispuolelta Kalajoen Jylkän sähköasemalle. VE B: Tuulipuiston sähköasemalta n. 7,1 km (uutta johtoaluetta n. 5,5 km) Sarpanevan länsipuolelta Kalajoen Jylkän sähköasemalle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 19.1.- 6.3.2015 Pyhäjoen, Alavieskan ja Merijärven kunnanvirastossa ja kirjastossa sekä Kalajoen kaupunginvirastossa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/karhunnevankangasYVA.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 6.3.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU tai mieluiten sähköpostilla osoitteella [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 7.4.2015 mennessä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Pyhäjoen, Alavieskan ja Merijärven kunnanvirastossa ja kirjastossa sekä Kalajoen kaupunginvirastossa ja kirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa em. osoitteessa.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, [email protected].

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat:

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa wpd Finland Oy, projektipäällikkö Riikka Arffman p. 040 961 6611 r.arffman(at)wpd.fi

YVA-konsulttina toimii Sito Oy, projektipäällikkö Saara-Kaisa Konttori p. 020 747 6705 saara-kaisa.konttori(at)sito.fi

Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti tuulivoimahankkeita

Pohjois-Pohjanmaalla on muutaman viime vuoden aikana ollut meneillään runsaasti tuulivoimahankkeita. Lainvoimaisia tuulivoimayleiskaavoja on 18. Niissä tuulivoimaloita on yhteensä 336, joista maatuulivoimaloita 184. Tuulivoimaloita on juuri nyt rakentumassa etenkin Iihin, Pyhäjoelle, Raaheen ja Kalajoelle, myöhemmin Siikajoelle ja myös joihinkin sisämaan kuntiin.

Maatuulivoimahankkeita on suunnittelussa kaikkiaan yli tuhat. ELY-keskuksella on alkamassa 10 maatuulihankkeen YVA-menettelyt ja 4 hankkeen YVA-menettely on päättymässä. Näissä on n. 300 voimalaitosta. Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavat tuulivoimalaitokset merkitsevät useiden miljardien investointeja yhden voimalan ollessa 4,5-5 milj. €.
 


Regional information