Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville YIT Rakennus Oy:n Pyhäjärven Murtomäen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen. Ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 5.2.2015 kello 18 - 20 Pyhäjärven kaupungin valtuustosalissa (Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi). Tilaisuudessa esitellään myös Pyhäjoen Murtomäen tuulipuiston osayleiskaavatilanne. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

YIT Rakennus Oy suunnittelee tuulivoimapuiston perustamista Pyhäjärven Murtomäkeen. Murtomäki sijaitsee Pyhäjärven länsiosassa lähellä Haapajärven kuntarajaa. Tuulivoima-alue sijaitsee Murtomäen ja Murtonevan alueella Kuonanjärven ja Vittoudennevan välissä Pyhäsalmi-Haapajärvi -ratalinjan eteläpuolella.

Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin  2 - 5 MW tehoisina napakorkeuden ollessa noin 130 - 150 metriä ja roottorin halkaisija noin 120 - 140 metriä. Arviointiselostuksessa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa, joissa alueella toteutettaisiin 16 tai 25 voimalaa vaihtoehdosta riippuen, sekä ns. nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Sähköverkkoon liitytään ratalinjan pohjoispuolella kulkevan 110 kV voimajohdon kautta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 21.1.- 23.3.2015 Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunginvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/murtomaentuulivoimapuistoYVA.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 23.3.2015 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, osoite PL 86, 90101 OULU tai mieluiten sähköpostilla osoitteella [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta 22.5.2015 mennessä. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen esitetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunginvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa (puh. 0295 038 394) ja Heli Kinnunen (puh. 0295 038 524), [email protected]

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa YIT Rakennus Oy, Juhani Jankkari, puh. 050 538 8644, [email protected]

YVA-konsulttina toimii Sweco Ympäristö Oy, Mika Manninen, puh 010 241 4455, [email protected]


Regional information