Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pyhä - Luoston alueen ympärivuotisen matkailun toimintaedellytyksiä parannetaan (Lapin ELY-keskus)

Pyhä – Luoston alueen ympärivuotisen matkailun toimintaedellytysten parantaminen - hankkeeseen liittyvät rakentamistyöt aloitettiin syyskuun alussa Pyhätunturin alueelta. Pyhätunturin kohteet on pääosin saatu valmiiksi syksyn aikana viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Hankkeessa on kunnostettu olemassa olevia latu- ja kävelyreittejä, rakennettu uutta latureittiä sekä lasten leikkipaikka Luonto- ja kulttuurikeskus Naavan läheisyyteen. Työt jatkuvat ensi kevään ja kesän aikana Luoston alueen kohteilla sekä Pyhän kohteiden viimeistelytöillä.

Projektin keskeisenä tavoitteena on luoda ja kehittää matkailuelinkeinon edellytyksiä huomioimalla sekä ympäristölliset että maisemalliset tekijät ja luontoarvot sekä kohteiden esteettömyys. Toteutettavilla töillä pyritään suuntaamaan painotus ympärivuotisen matkailuelinkeinon toimintaedellytysten luomiseen ja näin edistämään alueen ympärivuotista käyttöä.

 

Syksyllä 2013 toteutetut kohteet:

Lupon latupohjaa (6,15 km) on levennetty kunnossapidon helpottamiseksi. Latupohjalla on lisäksi suoritettu pohjan tasauksia ja sivuojien kaivua sekä loivennettu jyrkkiä mäkiä. Pahimpia kohtia on pengerretty sekä asennettu uusia rumpuja. Ladun varteen rakennetaan vielä tulevana kesänä taukotupa sekä liiteri / puucee- rakennus.

Pyhäjärven itäpuolelle on rakennettu uusi "Soutajan latureitti " (4,3 km) Soutajantieltä Pyhäjärven kylälle. Reitti sijoittuu alku- ja loppupäästään jo olemassa oleville reittipohjille, keskiosaltaan reitti on rakennettu kokonaan uudelle pohjalle. Reitiltä on poistettu puusto ja muu kasvillisuus sekä toteutettu tarvittavat maansiirtotyöt syksyn aikana. Rakentamisen yhteydessä latupohjalle on asennettu valmiiksi sähkökaapelin suojaputki, joka mahdollistaa valaistuksen rakentamisen myöhemmin. Reitti on käytössä jo tulevana hiihtokautena. Tulevana kesänä reitillä tehdään vielä viimeistelytöitä ja rumpujen asennuksia.

Luontokeskus Naavasta Pyhätunturin kansallispuiston rajalle (1,1 km) on rakennettu ulkoilureitti, joka toimii kesällä kävelyreittinä ja talvella hiihtoladun pohjana. Reitti sijoittuu osin vanhalle pohjalle ja osa on kokonaan uutta reittiä. Kunnostustyö on sisältänyt mm. raivausta, pohjan tasausta, pengerrystä ja pintamateriaalin uusimista. Reitti on kokonaan valaistu.

Luonto- ja kulttuurikeskus Naavan läheisyyteen on rakennettu lasten leikki- ja liikuntapuisto (887 m 2). Puistoon on rakennettu kävelypolku, asennettu kohdevalaisimia, istuinpenkkejä, pöytäpenkki-yhdistelmä ja lasten leikkikenttävarusteita. Lisäksi alueelle on tehty istutuksia.

 

Vuonna 2014 toteutettavat kohteet:

Tulevana kesänä työt painottuvat Luoston alueelle. Työkohteita ovat Luoston ampumaradan latupohjien (2,3 km) kunnostus, lasten leikkipaikan rakentaminen, Luosto – Ukko-Luosto liikuntareitin (2,9 km) sekä Ukko - Luoston portaiden reitin (1,6 km) kunnostukset. Työt toteutetaan kesän ja syksyn 2014 aikana.

Lisäksi toteutetaan Pyhä – Luoston alueen palvelukohteiden opasteiden pystytys sekä Tervetuloa Pyhä – Luostolle kylttien (3 kpl) pystytys.

Hanketta koordinoi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY- keskus) ja se toteutetaan yhteistyössä Kemijärven kaupungin, Sodankylän ja Pelkosenniemen kuntien sekä Pyhä – Luosto Matkailuyhdistys ry:n kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja valtio 70 %:n osuudella, Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Sodankylä yhteensä 20 %:n osuudella sekä Pyhä – Luosto Matkailuyhdistys ry 10 %:n osuudella. Hanke toteutetaan kokonaisurakalla ja urakoitsijana toimii Napapiirin Kuljetus Oy. Urakka valmistuu lokakuun 2014 loppuun mennessä

Töiden valmistuttua Lapin ELY- keskus luovuttaa tehdyt reitit ja rakenteet Kemijärven kaupungille, Sodankylän ja Pelkosenniemen kunnille ja Metsähallitukselle, jotka vastaavat valmiiden reittien ja rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rakennuttamisinsinööri Juha Kuivalainen, puh 029 503 7391, juha.kuivalainen(at)ely-keskus.fi

Aluevastaava Jari Uusitalo, puh 029 503 7559, jari.uusitalo(at)ely-keskus.fi

                                                  
 


Regional information