Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Trädbeståndet röjs på riksväg 8 norr om Vasa (landskapen i Österbotten)

Älgolyckorna har ökat märkbart på riksväg 8 mellan Vassorfjärden och Ölis i kommunerna Korsholm och Vörå.

År 2016 inträffade 6 älgolyckor på den aktuella sträckan. För att förebygga älgolyckor har man som första åtgärdslösning beslutat sig för att NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur röjer träd och sly på skyddsområdet till riksväg 8 för att förbättra sikten. Vägens skyddsområde sträcker sig 20 meter från vägens mittlinje till båda sidorna av vägen.

Denna åtgärd vidgar vägomgivningen och det är lättare att se älgarna. Det finns flera alternativ för att förebygga älgolyckor, av vilka denna åtgärd är förmånligare än att bygga vägbelysning eller viltstängsel, som skulle vara de effektivaste åtgärderna.

NTM-centralen i Södra Österbotten meddelar markägarna om röjningsarbetet och meddelar samtidigt också att markägarna på eget initiativ akn sköta röjningen fram till slutet av mars om de så vill.

NTM-centralen börjar röjningsarbetet i april och arbetet blir färdigt i september 2017. Röjningen, lastningen och transporten av träd och sly sker utanför den belagda körbanan så att trafiken längs riksvägen inte ska störas. Vid behov sätts varningsmärken upp som varnar för röjningsarbetet.

Med de pälsfarmer som finns inom röjningsområdet kommer man överens om tidpunkten för röjningen så att ljudet från röjningsarbetet inte stör näringen.

Karta

Tilläggsuppgifter

Mikael Björses
Trafiksäkerhetsplanerare
NTM-centralen i Södra Österbotten
Tfn 040 167 6330

Kaj Lytts
Områdesansvarig
NTM-centralen
Tfn 0295 027 735


Regional information