Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Punkalaitumenjoella mitataan uomaa tulvakartoitusta varten (Pirkanmaa ja Satakunta)

Punkalaitumenjoen uomaa mitataan tulvakartoitusta varten touko-heinäkuun välisenä aikana. Mittauksia on aloitettu jo muutamalla koskialueella. Mittausalue käsittää koko pääuoman Huittisten taajamasta noin 35 km ylävirtaan. Mittauksen aikana joudutaan liikkumaan sekä ranta-alueilla että vesialueella. Joissain tapauksissa joudutaan poistamaan vähäisessä määrin rantaryteikköä tai oksia mittauksen helpottamiseksi.

Uoman mittaamisesta on informoitu kaikkia Punkalaitumenjoen rantakiinteistöjen omistajia, joiden osoitetiedot olivat saatavilla Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä. Maanomistajia pyydetään olemaan yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen, jos mittauksesta on aiheutunut pysyvää vahinkoa omalla ranta-alueella.

Mittaustiedoilla laaditaan tulvakartat, jotka palvelevat tulvariskien hallinnan suunnittelua alueella. Tulvakartan laatimiseksi tarvitaan paikallisten tulvahavaintoja, koska uomasta ei ole kattavia tietoja tulvakorkeuksista. Maanomistajia pyydetään ottamaan yhteyttä Insinööritoimisto Jami Ahoon, jos tulvakorkeuksia on merkitty maastoon tai rakennukseen (sähköpostitse: insinooritoimisto (at) jamiaho.fi tai puhelimitse 0400 868 250).

Mittaukset ja tulvakartat laaditaan Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Punkalaitumenjoen tulvakartta on osa Loimijoen tulvakartoitusta, josta vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Suurimmat hyödyt liittyvät maankäytön suunnitteluun kaavoituksen ja rakentamisen avuksi sekä riskikohteiden tunnistamiseen pelastustilanteiden avuksi.

Pirkanmaalla suurimmat järvet kartoitettu

Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut viime vuosina tulvakartat lähes kaikille suurimmille järville. Karttojen perusteella on laadittu selvitys vesihuollon tulvariskeistä ja muiden riskikohteiden tunnistamista tehdään jatkuvasti resurssien puitteissa. Pirkanmaan tulvakartat ovat nähtävissä ymparisto.fi -palvelussa osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/tulvakartat?f=Pirkanmaan_ELYkeskus

Lisätietoja:

  • Insinööritoimisto Jami Aho, diplomi-insinööri Jami Aho, p. 0400 868 250
  • Pirkanmaan ELY-keskus:
  • johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188
  • vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus:
  •  johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen, p. 0295 022 953

Regional information