Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pulaa hitsaajista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylitarjontaa sihteereistä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeessä maaliskuussa tehdyn ammattibarometrin mukaan niiden ammattien määrä, joissa on pulaa hakijoista, on kasvanut viime syksystä. Tarkasteluun kuuluneista 204 ammatista 36:ssa arvioitiin olevan pulaa hakijoista, kun edellisessä arvioissa ammatteja oli 28. Samanaikaisesti ylitarjonta-ammattien määrä oli laskussa. Tarkastelun kohteena olleista ammateista 29 arvioitiin sellaiseksi, että niissä on työvoiman ylitarjontaa. Syksyn arviossa ylitarjonta-ammatteja oli 39. Ammattibarometri perustuu työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijoiden arvioon työvoiman kysynnästä ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainon kehityksestä puoleksi vuodeksi eteenpäin.

Odotettavissa olevat työvoiman saatavuusongelmat painottuvat edelleen teollisuuden ja rakentamisen ammatteihin sekä sosiaali-, terveys- ja opetusalalle. Arvioitaessa työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana Hämeessä arvioidaan olevan pulaa monissa rakentamisen ja teollisuuden ammateissa, kuten koneenasettajat ja koneistajat, betonirakentajat ja raudoittajat, hitsaajat ja kaasuleikkaajat (erityisesti hitsaajat), rakennusinsinööri, sähkö- ja automaatioinsinööri, rakennusalan työnjohtajat, muut rakennustyöntekijät, lattiapäällystystyöntekijät, verhoilijat, puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät, maansiirtokoneiden ym. kuljettajat, talonrakentajat ja konetekniikan erityisasiantuntijat. Näistä uusia ammatteja pula-ammattien listalla ovat lattiapäällystystyöntekijät, puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät, maansiirtokoneiden ym. kuljettajat sekä konetekniikan erityisasiantuntijat

Sosiaali-, terveys- ja opetusalalla pula-ammatteja Hämeessä ovat esim. sosiaalityön erityisasiantuntijat, kuulontutkijat ja puheterapeutit, suuhygienistit, hammaslääkärit, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit, ylihoitajat ja osastonhoitajat, lastentarhanopettajat, erityisopettajat, psykologit ja röntgenhoitaja. Kaikki mainitut ammatit olivat pula-ammatteja Hämeessä myös syksyllä 2016. Muita pula-ammatteja ovat esim. kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat, sovellusohjelmoijat, kiinteistö-välittäjät ja isännöitsijät, keittiöpäälliköt, palkanlaskijat ja puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät.

Arvioissa on Hämeen sisällä seutukuntakohtaisia eroja. Barometrin mukaan työvoiman saatavuusongelmia on eniten Lahden seutukunnassa. Hämeen 36:sta pula-ammattista kaikkiaan 25 on sellaisia, joissa pulaa esiintyy ainoastaan Lahden seutukunnassa. Forssan seutukunnassa pula-ammatteja arvioitiin olevan 2, Hämeenlinnan seutukunnassa 8, Lahden seutukunnassa 42 ja Riihimäen seutukunnassa 9. Ammattien välillä on alueellisia eroja, eikä Hämeen tarkastelu kokonaisuutena anna kuvaa seutukuntien tilanteesta. Esimerkiksi sosiaalialan ohjaajista ja neuvojista sekä moottoriajoneuvojen asentajista ja korjaajista on pulaa Lahden ja Riihimäen seutukunnissa, mutta samanaikaisesti ylitarjontaa Forssan ja Hämeenlinnan seutukunnissa. Ammattibarometrin tiedot kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi.

Lähiaikoina työvoiman ylitarjontaa arvioidaan olevan Hämeessä eniten esim. yleissihteereiden, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden, elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajien ja korjaajien, johdon sihteereiden ja osastosihteereiden, käytön tukihenkilöiden, lastenhoitotyöntekijöiden, rakennusmaalareiden ym. sekä myyjien ammateissa. Muutokset ylitarjonta-ammattien top 15-listalla ovat vähäisiä syyskuussa tehtyyn arvioon verrattuna. Kaikki listalla olevat nimikkeet olivat ylitarjonta-ammatteja myös tuolloin. Arvioissa on seutukuntakohtaisia eroja. Ylitarjonta-ammatteja arvioitiin olevan eniten Hämeenlinnan ja vähiten Riihimäen seutukunnassa. Yleissihteereistä, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista, johdon sihteereistä ja osastosihteereistä, käytön tukihenkilöistä, lastenhoitotyöntekijöistä ja rakennusmaalareista on ylitarjontaa kaikissa Hämeen seutukunnissa.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä ammattibarometrissa arvioidaan reilun 200 ammatin kehitysnäkymiä, työvoiman saatavuusnäkymiä sekä alueellista tilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometri tehdään samanaikaisesti kaikilla ELY-alueilla. Nyt tehdyn barometrin arvio perustuu maaliskuun 2017 tilanteeseen. Arviot kokonaisuudessaan niin Hämeen kuin muiden alueiden osalta löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi.

 

Lisätietoja         Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto:

                           Arto Timonen puh. 0295 041 762 (Lahden seutukunta)
                           Heli Nieminen puh. 0295 041 676 (Lahden seutukunta)
                           Mari Pöysti puh. 0295 041 717 (Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnat)

                           Hämeen ELY-keskus:
                           Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159, [email protected]

 


Regional information