Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Allt större brist på rastplatser för den tunga trafiken (NTM-centralen i Nyland)

Inom NTM-centralen i Nylands område skulle det behövas nästan 400 nya parkeringsplatser med service för den tunga trafiken.  Enligt undersökningar finns det inte längre någon stor efterfrågan på så kallade kalla rastplatser.

Trafiksäkerheten garanteras genom förordningen om kör- och vilotider för den tunga trafikens transporter. I Nyland och i synnerhet i huvudstadsområdet finns det inte tillräckligt med rastplatser att hålla de lagstadgade pauserna på. Det har lett till att man bryter mot föreskriften, kör onödiga sträckor och parkerar där det inte är tillåtet, rentav på körramper. Man har räknat antalet användare och kommit fram till att problemet med parkering i synnerhet nattetid har spridit sig utanför NTM-centralen i Nylands område i huvudstadsregionen ända till Tavastland. När man vet att det inte finns plats i huvudstadsregionen har man börjat pausa tidigare.

Det har funnits för få rastplatser i förhållande till behovet i flera år. Problemet håller dock på att förvärras ytterligare, när platserna i Västra hamnen börjar användas för annat. Det ökade antalet transporter ökar också behovet av platser. Områden har också försvunnit och nya är svåra att hitta. Värst är situationen på infarterna till huvudstadsregionen och på Ring III, där uppskattningsvis 3000–7000 tunga fordon passerar varje dygn.


Samarbete har inletts

I fortsättningen är målet att skapa nya rastplatser för den tunga trafiken och utveckla de befintliga platserna så att de bättre motsvarar nuvarande efterfrågan. På initiativ av NTM-centralen i Nyland funderar man som bäst på ansvarsfördelningen mellan den offentliga och privata sektorn och på en genomförandemodell för utvecklingen av områdena.

Problemet har också utretts i en undersökning som publicerades i januari. Raskaan liikenteen taukopaikat Uudenmaan ELY-keskuksen alueella: Kysynnän ja tarjonnan analyysi sekä mahdollisia yhteistoimintamalleja (Rastplatser för den tunga trafiken på NTM-centralen i Nylands område: Analys av utbud och efterfrågan samt eventuella samarbetsmodeller) innehåller en analys av utbud och efterfrågan på rastplatser. I undersökningen kartläggs även preliminära samarbetsmodeller för att utveckla rastplatserna.

 

Publikationen finns på adressen www-doria.fi

 

Ytterligare information:

 

  • Enhetschef Janne Kojo, janne.kojo(at)ely-keskus.fi, 0295 021 296
  • Överinspektör Johanna Järvinen, johanna.jarvinen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 342

Regional information