Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

ProAgria kehittää yrityksiä aitoon asiakaslähtöisyyteen (Lapin ELY-keskus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heikki Moilanen ja Ari Saarela kertoivat ProAgrian ja maaseuturahaston kehittämismahdollisuuksista pk-yrityksille Lapin ELY-keskuksen Laatua ja tuottavuutta Lapin työelämään -projektin aamuinfossa perjantaina 16. toukokuuta.

Lapissa on paljon pieniä yrityksiä, joilla on kasvumahdollisuuksia. ProAgrian yritysasiantuntijan Ari Saarelan mukaan yritykset on systemaattisesti tunnistettava ja saatava kehittämisohjelmien ja -palveluiden piiriin.

ProAgria Lappi tarjoaa palveluja alueen maatilojen ja yritysten kehittämiseen. Saarela on yksi alueen neljästä yritysasiantuntijasta, jotka auttavat yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa. ProAgrialla oli Lapissa v. 2013 lähes 160 yritysasiakasta. Vahvinta aluetta ovat Pohjois- ja Tunturi-Lappi. ProAgrian lähes 600 maatila-asiakasta puolestaan painottuvat enemmän Kemi-Tornion alueelle.

Saarelan mukaan Lapissa on "ohut" yrittäjäpohja uuden yritystoiminnan synnyttämiseen. Mahdollisuuksia esimerkiksi pienmeijereiden, juustoloiden ja yrttiviljelmien perustamiseen olisi, joten yrittämisestä innostuneita tarvittaisiin Lappiin lisää. Yritysten tulevaisuuden kannalta hän pitää myös keskeisenä tapaa toimia yhä asiakaslähtöisemmin.

- Tuotantolähtöisyydestä tulee päästä aitoon asiakaslähtöisyyteen. Raaka-aineen tuottajan asemasta on siirryttävä asteittain kohti koko arvoketjun hallintaa. ProAgria tuottaa ratkaisuja asiakkaiden kehittämistarpeisiin ja ongelmiin.  Prosessissa asiakkaalle jää pysyvää osaamista. Tavoitteena on luoda pysyviä ja pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Maakunnallista vaikuttavuutta yhteistyössä

- Tavoitteenamme on tuottaa myös maakunnallista vaikuttavuutta elinkeinojen kehittämiseksi toimimalla yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Näitä ovat mm. Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto, toimintaryhmät, pankit, kuntien elinkeinotoimet, yrittäjäjärjestöt ja tutkimuslaitokset. Teemme myös tiivistä yhteistyötä valtakunnallisesti ProAgria-ryhmän muiden toimijoiden kanssa. Monipuoliset yhteistyöverkostot takaavat asiantuntemuksen eri toimialoilta tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja koulutuksessa.

ProAgrian asiakkuudet Lapissa keskittyvät seuraaville pääosin kolmelle toimialalle; matkailu- ja virkistyspalveluihin, elintarvike- ja luonnontuotealalle sekä energiaan.

- Toimialat sisältävät eniten potentiaaleja hyödynnettäviksi ja niihin liittyy monipuolisesti mahdollisuuksia kehittää nykyistä elinkeinotoimintaa ja löytää uusia elinkeinollisia mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi, Saarela sanoo.

Maaseudun yritystuen haku ensi vuoden puolella

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma kaudelle 2014 – 2020 hyväksyttäneen Euroopan komissiossa vasta syksyllä. 

- Maaseudun yritystuki on näillä näkymin haettavissa ensi vuoden alkupuolella. Uudella rahoituskaudella Lappiin on tulossa noin 34 miljoonaa euroa uusiin kehittämistoimiin ja yritystukiin, arvioi yritysasiantuntija Heikki Moilanen Lapin ELY-keskuksesta.

Edellisellä ohjelmakaudella 2007 – 2013 Lapin ELY-keskus rahoitti Euroopan maaseuturahaston varoin yli 400 yrityshanketta, Leader-yritystukien tai suoraan ELY-keskuksen myöntämien maaseuturahaston yritystukien muodossa. 

Heikki Moilasen mukaan uusina asioita tulevalla rahoituskaudella ovat mm. pienten yritysten huomioiminen, liiketoimintasuunnitelman korostettu rooli, ELY-keskuksista haettaville maaseudun yritystuille tulevat hakuajat, yrittäjien yläikärajan poistuminen sekä Y-tunnuksen vaatiminen hakijalta tuen maksatusvaiheessa.

 

Teksti: Pasi Kokko ja Virpi Vaarala
Kuva: Pasi Kokko

 

 

 

 

 


Regional information