Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Porvoon Slåtlidenin kivimurskaamon laajennuksen ympäristövaikutukset on arvioitu (Uusimaa)

Vekkox Oy suunnittelee Slåtlidenin murskaamotoiminnan laajentamista Porvoon ja Sipoon rajalla. Uudenmaan ELY-keskus pitää tehtyä ympäristövaikutusten arviointia riittävänä, mutta jatkosuunnittelussa betonimurskeen hyödyntämistä tulee tarkentaa ja esittää keinot, joilla ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset minimoidaan.

Murskaamotoiminnan laajentaminen tarkoittaa kiviaineksen ottomäärien kasvattamista sekä ylijäämämaiden ja betonimurskeen sijoittamista alueelle. Betonimurske käytettäisiin täyttömäen tukirakenteissa. Hankealueen pinta-ala on 51 hehtaaria. Alueen eteläosassa on tällä hetkellä kalliokiviaineksen ottoa ja murskausta.

Hankkeen on tarkoitus palvella Helsingin itäosien ja Sipoon rakentamisen tarpeita. Pääkaupunkiseudulla on paineita löytää loppusijoitusalueita rakennustoiminnan ylijäämämaille ja saada riittävästi rakentamiseen kiviaineksia. 

Laajennushankkeella on pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia ympäristöön, maisemaan ja ihmisten elinoloihin. Merkittävimmät haittavaikutukset liittyvät meluun, pölyyn ja tärinään. Alue on haja-asuttua maaseutua, lähin loma-asunto on 300 metrin ja ympärivuotinen asuinrakennus 600 metrin päässä louhinta-alueesta.

Laajentamisen ympäristövaikutuksia on selvitetty kuuden eri vaihtoehdon osalta. Erot liittyvät louhintasyvyyteen ja täytön korkeuteen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja riittävä.

Uudenmaan ELY-keskuksen ja eri tahojen antamien lausuntojen mukaan vastaanotettavan betonimurskeen määrä on erittäin suuri suhteessa vastaanotettaviin maamassoihin. Jatkosuunnittelussa betonimurskeen määrä tulee arvioida eri toteutusvaihtoehdoissa erikseen ja ympäristölupaan tarvitaan täyttömäen rakennepiirrokset. Lupavaiheessa tulee myös esittää tekniset ja toiminnalliset keinot, joilla hankkeen haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto (pdf, 185 kt)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus,
040 517 3414, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Regional information