Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

 

Porotuen haku 2015 (Lapin ELY-keskus)

Ruokakuntakäsite on muuttunut. Tuki voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai sellaiselle luonnollisten henkilöiden muodostamalle ruokakunnalle, joka on samassa taloudessa asuva perhekokonaisuus. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä. Samassa osoitteessa kirjoilla olevat henkilöt muodostavat perhekokonaisuuden ja kuuluvat samaan ruokakuntaan. Mikäli 18 v. lapsi asuu vanhempiensa kotona, hänen poronsa hyväksytään ruokakunnan tukikelpoisiksi poroiksi. 18-vuotias, omassa taloudessa asuva henkilö, muodostaa oman ruokakuntansa.

Hakulomake on muuttunut. Hakijan tulee esittää hakemuksessaan eloporolukunsa lisäksi tuhoutuneet, luetut porot, lopullinen eloporomäärä sekä taurastamatta jääneiden porojen määrä ruokakunnan jokaisen jäsenen osalta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki ruokakunnan jäsenet eli samassa taloudessa asuvat henkilöt. Lisäksi hakemuksessa tulee olla kaikkien ruokakuntaan kuuluvien täysi-ikäisten henkilöiden allekirjoitukset ja nimenselvennykset tai valtakirjat.

Hakulomake nro 227 ja Pomuliite 548B http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/mavi_mavi227/index.html

Lisätietoja:

Päivi Kainulainen

puh. 0295 037 038


Regional information