Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Stödet per djur för renhushållning kan sökas

Idkare av renhushållning beviljas stöd per djur med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Stöd betalas till hushåll (områdena C3 och C4) på basis av renlängden för renskötselåret 2016/2017. Renskötselår slutar den 31.5. och nästa börjar den 1.6. Stödets belopp är 28,50 euro per livren.

Stöd för renhushållning ska sökas med Landsbygdsverkets blankett 227. Stöd ska sökas hos Lapplands NTM-central senast 1.9.2017.

Läs mera:


Regional information