Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Antalet renkrockar sjönk tack vare appen Porokello

Efter att Porokello-systemet infördes sjönk antalet renkrockar under 2016. Förra året inträffade 3 470 renkrockar, vilket är 838 förre än föregående år (4 308 krockar).

Varje år inträffar 3 500–4 500 renkrockar. Antalet krockar förväntas sjunka stort även i år, då kunskapen om renvarningssystemet ökar bland väganvändarna. 63 % av yrkesförarna som använder systemet berättar att de undvikit en renkrock tack vare appen. Målet med systemet är att halvera antalet renkrockar fram till år 2020.

Yrkesförare som regelbundet är ute på vägarna producerar exakta renvarningar till alla väganvändare. När yrkesföraren ser en ren trycker han eller hon på en stor grön knapp i appen, varvid iakttagelsen sparas i servern och avger en renvarning i en timme inom en radie på 750 meter från platsen. Renvarningen skickas vidare till bilarnas GPS:er och mobilappar, så att alla väganvändare kan ta del av varningarna. Yrkesförarna som producerar varningarna utgör grundpelarna i systemet.

I början av 2017 gjordes en enkät bland yrkesförarna som använder Porokello. Enkäten ingick i ett examensarbete och visade att 63 % undvikit en renolycka tack vare Porokello. Enligt enkäten var motivationen bland yrkesförarna att fortsätta använda Porokello hög: 90 % av respondenterna angav att de var ganska eller mycket motiverade. Enkäten skickades ut till 820 användare av Porokello, varav 311 svarade (38 %). Enkätsvaren presenteras i sin helhet på https://fi.surveymonkey.net/results/SM-DHCMQZDP/.

Porokello är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som administreras av NTM-centralen i Lappland där man genom att utnyttja mobilteknologi skapar en ny smarttrafiktjänst som varnar för renar. Flera olika organisationer och företag har förbundit sig att utveckla systemet, såsom NTM-centralen i Lappland, Renbeteslagens förbund, Paikkatieto Online Oy och V-Traffic Mediamobile.

Mer information: projektchef Maria Timo-Huhtala, puh. 040 550 8818, [email protected]


Regional information