Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Porin työllisyystilanne ei vielä anna aihetta hakeutua äkillisen rakennemuutoksen alueeksi
- tilannetta seurataan aktiivisesti (Satakunnan ELY-keskus)

Eilen julkistettujen Hollming Worksia koskevien irtisanomisuutisten johdosta on Porin seudulla herännyt keskustelu siitä, tulisiko Porin Rauman seudun tavoin hakeutua pikaisesti äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Rakennemuutosalueeksi nimeäminen mahdollistaisi alueelle lisärahoitusta mm. yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin, työllisyyden hoidon määrärahoihin, kuten koulutukseen sekä työllisyysperusteisiin investointeihin. Rauman seutu määrättiin valtioneuvoston päätöksellä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi syyskuun alussa johtuen erityisesti aluetta kohdanneen STX Finlandin telakan toiminnan loppumisen johdosta. Rakennemuutosasema on mahdollistanut Rauman seudulle mm. lisämäärärahoja yritystukiin ja työllisyyden hoitoon.

Äkillisen rakennemuutosalueen nimeämisessä käytetään useita kriteerejä. Päätökseen vaikuttavat mm. menetettävien työpaikkojen määrä, työpaikkamenetysten arvioitu vaikutus työttömyysasteeseen, mikäli kaikki irtisanotut jäävät työttömiksi sekä ennakoidut vaikutukset verkostoyrityksiin. Merkitystä on myös sillä, miten pitkän aikaa rakennemuutoksen aiheuttamien ongelmien arvioidaan kestävän ja miten alueen tuotantorakenne kykenee uudistumaan ja tarjoamaan uusia työpaikkoja.

Rakennemuutosasemaa haetaan valtioneuvostolta yhdessä alueen viranomaisten ja kohdealueen kuntien ja kaupunkien kanssa. Esimerkiksi Rauman seudun tapauksessa hakemus valmisteltiin Satakunnan ELY-keskuksen johdolla yhdessä Satakuntaliiton ja Rauman kaupungin kanssa. Satakunnan ELY-keskus, TE-toimisto, Porin kaupunki ja Satakuntaliitto ovat jo pidemmän aikaa seuranneet tarkoin Porin seudun työllisyyden kehittymistä ja organisoineet mm. nopean toiminnan joukot yhdessä Prizztechin ja muiden seudun elinkeinotoimijoiden kanssa tavoitteena tarjota kaikkien toimijoiden apu muutoksen kohteeksi joutuneille yrityksille ja työntekijöille.

Ylijohtaja Marja Karvonen Satakunnan ELY-keskuksesta haluaa Porin seudun tilanteeseen viitaten nostaa esiin seuraavat näkökohdat:

  • Arvioidun työpaikkavähennyksen tulee olla yleensä vähintään 1,5 % alueen työpaikkamäärästä ennen kuin reunaehdot äkillisen rakennemuutoksen osalta alkavat täyttyä. Porin kaupungin osalta tämä tarkoittaisi noin 540 työpaikan menetystä ja koko Porin seudun osalta noin 640 työpaikan menetystä.
  • Vaikka viime aikoina onkin uutisoitu mittavista työpaikkavähennyksistä, asiassa ei ole syytä hätiköidä. Porin seudulla on runsaasti myös hyvin meneviä yrityksiä, ja korvaavia työpaikkoja kartoitetaan koko ajan alueen pk-yrityksistä mm. Prizztechin Katalyytti-hankkeen ja TE-toimiston yrityspalveluiden toimesta.
  • Hiljattain uutisoitujen irtisanomisten ja vielä meneillään olevien yt-neuvottelujen vaikutukset realisoituvat vasta kevään 2014 aikana, jolloin nähdään, miten alue kykenee omin voimin ja toimin vastaamaan työllisyyden haasteisiin.
  • Meillä toimijoilla eli ELYllä, Porin kaupungilla ja Satakuntaliitolla on hyvä valmius laatia rakennemuutoshakemus valtioneuvostolle hyvin nopeastikin, jos tilanne sitä edellyttää. Tilanteet voivat kuitenkin muuttua hyvin nopeastikin.  Alueella on elinvoimainen ja monipuolinen yrityskanta, ja talouden kasvunkin odotetaan hiljalleen käynnistyvän.
  • Vaikka työttömyysaste hetkeksi kohoaisikin, tilanne jää toivottavasti lyhytaikaiseksi.  Esim. Porin työttömyysaste lokakuun työllisyyskatsauksessa oli 13,6 %, mikä on alempi kuin esimerkiksi Turun (13,9 %) ja Tampereen (15,7 %), kuten se on keskiarvon osalta ollut koko vuoden.
  • Rakennemuutosasemalla on toki merkitystä työllisyyden hoidon ja yritystoiminnan tukemisen määrärahojen suhteen, mutta Satakunta saa ensi vuodelle hieman enemmän työllisyyden hoidon määrärahoja erityisesti Rauman tilanteen johdosta. Niillä päästään alkuun. Jos tilanne vaikeutuu, lisäresursseja voidaan saada mm. lisätalousarvioiden kautta.

Lisätietoja antavat:

  • ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus, p. 0295 022 111, 044 712 4120
  • kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunki, p. 044 701 1010
  • maakuntajohtaja Pertti Rajala, p. 050 552 3827

Regional information