Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pomarkun keskustassa alkaa varasillan rakentaminen henkilöautoliikenteelle (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Pomarkunjoen silta suljettiin liikenteeltä marraskuussa, koska turvallista liikkumista kiviholvisillalla ei voitu enää taata kivien siirtymisten vuoksi. Sillan sulkemisen jälkeen keskusteluja sillan uusimisesta on jatkettu kunnan, Satakunnan museon ja Liikenneviraston kanssa. Keskustelussa sovittiin jo alustavasta etenemistavasta. Väliaikaisena ratkaisuna on päätetty rakentaa kevyen liikenteen sillan yläjuoksun puolelle varasilta henkilöautoliikenteelle. Varasillan rakentamistyöt aloitetaan valmistelevilla töillä tällä viikolla. Varasilta pyritään avaamaan liikenteelle maaliskuun alussa.

Pomarkun kunta on pitänyt tärkeänä, että siltapaikalle saataisiin palautettua ajoneuvoliikenne mahdollisimman nopeasti. Koska uuden sillan suunnittelu ja rakentaminen vievät aikaa, nopein ratkaisu on väliaikaisen kalustosillan rakentaminen.

Nykyinen silta sijaitsee ahtaalla paikalla ja tilaa tarvitaan jatkossa myös uuden sillan rakennustyömaalle. Väliaikainen kalustosilta rakennetaankin hieman kauemman nykyisestä siltapaikasta, kevyen liikenteen sillan yläjuoksun puolelle. Varasilta tulee olemaan ns. kalustosilta, jonka leveys on vain 4,2 metriä. Silta on yksikaistainen, jolloin liikenne sillalle kulkee kerrallaan vain yhteen suuntaan.

Väliaikainen silta on tarkoitettu pelkästään henkilöautoliikenteelle ja traktoreille, raskas liikenne joutuu kiertämään valtatien kautta uuden sillan valmistumiseen saakka. Muun reitin ahtauden vuoksi myös linja-autot joutuvat kiertämään valtatien kautta. Väliaikainen henkilöautoliikenteen reitti on varasillan ohella muutoinkin hyvin kapea ja reitin varrelle joudutaan rakentamaan vastaantulevan liikenteen kohtaamispaikkoja. Lisäksi reitille rakennetaan hidastetöyssyjä madaltamaan ajonopeuksia. Autoilijoilta toivotaan erityistä varovaisuutta reitillä liikuttaessa, sillä samalla reitillä liikkuvat myös koululaiset ja muut kevyen liikenteen kulkijat. Traktoreiden ajo yöaikaan tullaan kieltämään, koska reitin varrella on asutusta.

Kiviholvisillan sulkemisen vuoksi valtatielle 23 rakennettiin jo loppuvuodesta väistötila Pomarkun taajaman Porin puoleiseen liittymään ja valtatien nopeusrajoitus laskettiin 60 kilometriin tunnissa Pomarkun kohdalla. Näillä toimilla pyrittiin nopeasti helpottamaan valtatien liikennevirtaan liittymistä ja siten parantamaan liikenneturvallisuutta. Lisäksi kevyen liikenteen sillalla sallittiin mopoliikenne. Päätös tehtiin yhdessä kunnan kanssa.    

Vanha kiviholvisilta tullaan purkamaan dokumentoidusti keväällä. Purkutyöt käynnistyvät kuitenkin vasta mahdollisten kevättulvien jälkeen. Ensisijaisena tavoitteena on uusia silta entisen näköiseksi hyödyntäen nykyisiä kiviä. Tällöin silta verhoiltaisiin nykyisillä kivillä, mutta kantavat rakenteet rakennettaisiin teräsbetonista. Purkutyön suunnittelun ja uuden sillan suunnittelun edetessä vasta nähdään, onko tämä mahdollista tai kustannusten puolesta toteutettavissa oleva vaihtoehto.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jari Nikki, p. 0400 821 596


Regional information