Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Savossa vedenpinnat huipussaan (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 3.12.2013

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,87 m, mikä on 33 cm pitkäaikaista keskiarvoa pienempi lukema. Kallaveden pinta on noussut viimeisen kuukauden aikana 43 cm ja kesän matalimmasta vedenkorkeudesta 60 cm. Kallaveden purkautuminen on luonnonmukaista. Vesistöennusteen mukaan pinnan nousu loppuu tällä viikolla. Mikäli lauha sää kuitenkin jatkuu, juoksutuksen aloittaminen Naapuskosken padosta on lähellä toteutumista.  

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt 75 cm. Unnukan vedenpinta on pidetty muutama sentti ylärajaa alempana ja virtaama on siten ollut viime viikkoina keskimääräistä suurempi, johtuen Kallaveden pinnankorkeuden noususta. Virtaama on joulukuussa keskimääräistä suurempi.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut 17 cm marraskuun aikana. Vedenkorkeus on juuri saavuttanut ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Joulukuussa pinnan nousun odotetaan jatkuvan hieman hitaammin.  

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä säännösteltyjen Kiuru-, Poro- ja Onkiveden virtaamat olivat marraskuussa 2-3 kertaisia ajankohdan keskiarvoihin nähden. Isosta juoksutuksesta huolimatta Kiuruveden pinta on ollut noin 20 cm tavoitetasoa ylempänä. Poro- ja Onkiveden säännöstelyrajat ovat joulukuussa noin 10 cm kesäkorkeutta ylempänä.

Nilsiän reitin ja Juojärven säännöstellyt vedenpinnat ovat noin 10 cm säännöstelylupien ylärajoista. Ennustemallin ja säännöstelylupien perusteella vedenpinnat on mahdollista pitää joulukuussa nykyisellä tasolla ilman suuria muutoksia.

Rautalammin reitin järvet

Pielavesi ja Iisvesi ovat nousseet 20 cm kuukauden takaisesta ja nykytasot ovat 15 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammat. Pielaveden pinta on ennustemallin mukaan saavuttanut huippunsa, mutta Iisveden odotetaan vielä nousevan muutaman sentin.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on korkealla, sateisen marraskuun vaikutus näkyy automaattisilla mittalaitteilla seuratuilla havaintopaikoilla. Pinnat ovat kuitenkin edelleen alempana kuin vuosi sitten.  

Jää ja lumitilanne

Pohjois-Savon pienet järvet ovat jäätyneet, mutta jäät ovat lumensekaisen jäätymiskauden vuoksi heikkolaatuiset ja ohuetkin. Isot selkävedet ovat vielä jäätymättä. Vaihtelevan sateen ja sulamisen aikaansaama lumipeite on myös koko Pohjois-Savossa.

 

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295026823, [email protected]


Regional information