Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 8.5.2017 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,26 m, mikä on tasan ajankohdan pitkäaikais keskiarvo. Kallaveden pinta on noussut kevään alimmasta tasosta 24 cm.  Lisäjuoksutus Naapuskosken padosta on käynnissä täysillä. Lisäjuoksutus estää myös Naapuskosken veneilykanavan avaamisen jäiden lähdettyä. Pinnan nousu jatkunee vielä toisen kuukauden ja ainakin 30 cm ylemmäksi.

Iisalmen reitillä pinnankorkeudet ovat nopeassa nousussa. Kiuruvesi on noussut 90 cm ja Sonkajärvi jo 120 cm yli kesävedenpinnan. Toistaiseksi Onki- ja Porovesi eivät vielä ole tulvakorkeuksissa, mutta patojen juoksutuskapasiteetti on kokonaan käytössä, koska pintojen odotetaan nousevan reilusti.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut 15 cm kevään alimmasta tasosta ja on 13 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Nousu jatkuu ainakin heinäkuun alkuun asti.

Nilsiän reitillä Syvärin  ja Vuotjärven säännöstelyt ovat myös selkeästi nousuvaiheessa, vaikka juoksutukset ovat suuria. Pinnat nousevat vielä ainakin puoli metriä.  Juojärvi saa säännöstelyluvan mukaan nousta enää 30 cm.

Rautalammin reitillä, maakunnan länsilaidalla, näkyy talven vähälumisuus. Koko reitin tulvaennusteet ovat matalampia kuin viimekevään tulvahuippu. Pielavesi on nousut 35 cm kevään matalimmasta tasosta ja on nyt 5 cm alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Iisvesi on noussut 29 cm ja on tasalukemissa pitkäaikaisen keskiarvon kanssa. Konneveden pinta on noussut 19 cm ja on 9 cm ajankohdan keskiarvokorkeuden alapuolella. Ennusteiden mukaan yli puolet pinnannoususta on jo tapahtunut.

Lumen vesiarvoa on Pohjois-Savossa koillisosissa paikoitellen jopa 100 kg/m2. Lumettomia pälvipaikkoja on jo runsaslumisimmilakin alueilla.  Virtausreittien ulkopuolella olevat järvialueet ovat vielä jäässä yleisesti. Jään paksuudella ei enää ole juuri merkitystä, koska kevätjäät ovat joka tapauksessa kulkukelvottomia. Pohjavesihavaintopaikoilla näkyy jo huomattava pinnannousu..

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus,
puh. 0295 026 823, [email protected]


Regional information