Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 2.9.2015 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,65 m, mikä on 25 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeammalla. Vedenpinta on laskenut viimeisen kuukauden aikana noin 20 cm. Naapuskosken säännöstelypato suljettiin 21.8. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on noin 170 m3/s, joka on noin 1,7 kertainen pitkän ajankohdan keskiarvoon nähden.

Unnukka ja Haukivesi

Unnukan lähtövirtaama on tällä hetkellä 120 m3/s. Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut elokuun aikana noin 10 cm. Vedenkorkeus on nyt 29 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Ennusteen mukaan Haukivesi laskee edelleen hitaasti parin kuukauden ajan.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä (Onki- ja Porovesi sekä Kiurujärvi) vedenpinnat ovat säännöstelylupien mukaisessa tavoitekorkeudessa. Onkiveden vedenkorkeus pidetään lupaehtojen mukaisesti tavoitekorkeudella marraskuun 1. päivään saakka, josta se nostetaan (+15 cm) joulukuun 1. päivään mennessä tavoitekorkeudelle NN + 84,70 m. Poroveden osalta vedenpinta pidetään lokakuun 20. päivään saakka tavoitekorkeudella NN + 85,55 m, josta se nostetaan (+15 cm) marraskuun 20. päivään mennessä tavoitekorkeudelle NN + 85,70 m. Kiuruveden vedenpinta pidetään lupaehtojen mukaisesti nykyisellä tasolla. Iisalmen reitin virtaamat ovat ajankohdan mukaisessa keskimääräisissä arvoissa.

Nilsiän reitillä vedenkorkeudet ovat lupaehtojen mukaisella korkeudella. Syväri noin 20 cm yli ajankohdan keskimääräisen arvon ja Vuotjärvi vastaavasti ajankohdan keskimääräisessä arvossa.

Juojärven vedenkorkeus on ajankohdan keskimääräisessä tasossa, jossa se ennusteen mukaan pidetään lähes vuoden loppuun saakka.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitillä Pielavesi on 20 cm, Iisvesi 17 cm ja Konnevesi 5 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Nilakan lähtövirtaama (Äyskoski) on 22 m3/s, joka on noin 1,7 kertainen verrattuna ajankohdan keskimääräiseen arvoon.  Hankaveden luusuassa lähtövirtaama on 50 m3/s.

Pohjavedet

Pohjavesitilanne on hyvä. Pohjois-Savon alueella pohjavedenpinnat ovat 10-30 cm korkeammalla pitkän ajanjakson keskimääräisiä arvoja.

Pintaveden lämpötila

Kallaveden pintalämpötila Itkonniemellä oli tänään 17,6 °C. Pintaveden osalta kesän korkein lämpötila mitattiin 27.8.2015, jolloin  pintaveden lämpötila oli 20,3 °C.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Jukka Hassinen Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 783, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi.


Regional information