Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 10.4.2017 (Pohjois-Savo)

Ely-Keskus muuttaa Kallaveden vedenkorkeustiedotuksen korkeusjärjestelmän nykyisen säännöstelyluvan mukaiseksi N2000 -järjestelmään. Järjestelmän vaihtuminen nostaa Kallaveden ilmoitettuja vedenkorkeuksia tasan 50 cm.

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,02 m, mikä on 13 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema. Lisäjuoksutus Naapuskosken padosta aloitettiin 16.3. ja 4.4. juoksutusta lisättiin edelleen avaamalla toinen luukku.  Kallaveden pinta on laskenut juoksutuksen aloittamisen jälkeen 5 cm. Nykyinen pinnan taso on kuudenneksi korkein viimeisten 20 vuoden aikana havaituista. Näin ollen juoksutustarvetta Naapuskoskesta on pitkälle kevääseen.

Iisalmen reitillä pinnankorkeudet ovat alimmillaan odottamassa sulamiskauden reilumpaa alkamista. Tästä eteenpäin juoksutuksia lisätään vähitellen, että vedenpinta ei pääse nousemaan isosti ennen kuin patojen juoksutuskapasiteetti on kokonaan käytössä.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on samalla tasolla kuin maaliskuun alussa. Haukivesi on noin 11 cm yli ajankohdan keskimääräisen pinnantason. Näyttää todennäköiseltä, että Haukivesi on ohittanut tämän kertaisen matalimman tason ja alkamassa hitaan nousun.

Nilsiän reitillä Syvärin  ja Vuotjärven säännöstelyt ovat myös lähellä kevään alimpia tasoja, mutta säännöstelyluvissa on mahdollisuus pintojen laskuun.  Juojärven säännöstelylupa edellyttää huhtikuussa suurehkoa minimijuoksutusta, joten luvallista pinnanlaskua ehtii vielä tapahtua Juojärvessäkin, mikäli lumen sulaminen viivästyy.

Rautalammin reitillä, maakunnan länsilaidalla, näkyy talven vähälumisuus. Pielavesi on pysynyt käytännössä ennallaan helmikuun puolestavälistä lähtien. Taso on nyt 4 cm alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Iisvesi on kääntynyt varovaiseen nousuun viimeisen viikon aikana ja tasalukemissa pitkäaikaisen keskiarvon kanssa. Konneveden pinta on heilunut samoilla senteillä helmikuun puolestavälistä lähtien, eikä nousu ole vielä alkanut. Konnevesi on 7 cm ajankohdan keskiarvokorkeuden alapuolella.

Lumen vesiarvo on Pohjois-Savossa 80 – 160 kg/m2. Lunta on selvästi eniten Tuusniemi – Siilinjärvi –linjan koillispuolella, maakunnan etelä- ja länsiosat Kuopioon asti ovat vähälumisempia. Kuopion pohjoispuolella on vasta vähän lumettomia pälvipaikkoja. Jään paksuudet havaintopaikoilla ovat vielä noin 50 cm, mutta kevätjäiden suhteen paksuus ei ole ainoa kantavuuskriteeri.

Pohjavesihavaintopaikoilla näkyy jo alkavaa pinnannousua, mikä osoittanee roudan vähäisyyttä maastossa.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, [email protected]


Regional information