Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.3.2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Helmikuun lumisateet kaksinkertaistivat lumen vesiarvon. Vesistöissä rauhallista, mutta paannejää täytti ojat ja painanteet maastossa.  

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,62m, mikä on 15 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema. Vedenpinta on laskenut helmikuussa 11 cm. Nyt vesistöennuste odottaa pinnan laskun jatkuvan edelleen. ELY-keskus jatkaa lisäjuoksutusta Naapuskosken säännöstelypadosta. Juoksutustarvetta tarkastellaan viikoittain.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 40 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on ollut 5 cm ylempänä kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on noin 150 m3/s lisäjuoksutuksineen. Lisäjuoksutus nostaa virtaamaa noin 55 m3/s ja tästä seuraa, että Hartikansalon itäpuolella kapeikkojen jäätilanne on edelleen vaaraksi jäällä liikkujille.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut helmikuussa 4 cm. Vedenkorkeus on 53 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Maaliskuun ennuste odottaa pientä notkahdusta ennen kevät nousua.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitin juoksutukset ovat tällä hetkellä keskimääräistä suuremmat.  Juoksutuksia säätelemällä sopeudutaan talven alenevalle pinnankorkeusylärajalle. Pintojen alentaminen jatkuu Poro- ja Onkivedellä koko maaliskuun ja virtaamat tuskin enää kevään edetessä pienenevät minimitasoille.

Nilsiän reitillä Syvärin vedenpinta on 35 cm ja Vuotjärven vedenpinta 25 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella.  Juoksutukset ovat ajankohdan keskimääräisiä suuremmat. Juojärven vedenkorkeus on 10 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä ja 10 cm säännöstelyluvan ylärajan alapuolella. Säännöstelylupien ylärajat ovat laskevia, joten rauhallista pinnanlaskua odotetaan kaikissa järvissä. Juoksutukset ovat ajankohdan keskimääräitä suuremmat ja jatkunevat samantyylisesti maaliskuussa.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitillä Pielavesi on 23 cm, Iisvesi 30 ja Konnevesi 18 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Pintojen muutos helmikuussa samassa järjestyksessä -6 cm, +3,  cm 0 cm. Ajankohdalle tyypilliseen tapaan maaliskuun ennuste on hieman laskeva, mutta muutos on niin vähäinen, että kohtalaisen pieni sään lämpeneminen voi muuttaa trendin nousevaksi.

Pohjavesi

Pohjois-Savon reaaliaikaisesti seurattujen pohjavesiasemien tasot kääntyivät odotetusti laskeviksi tammikuun pakkasissa. Helmikuun leudompi jakso ei maanpinnan routakerroksen vuoksi juurikaan vaikuttanut pohjavedenpintoja nostavasti. Vesitilanne on kuitenkin hyvä eli tasot ovat vielä korkealla.

Lumen ja jään paksuus

Lumipeitteen vesiarvo on pääosassa Pohjois-Savoa noin 100 mm, mutta Sonkajärven – Rautavaaran vaaroilla jopa yli 150 mm. Jään paksuus Pohjois-Savon mittauspaikoilla on noin 50 cm.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh 0295026823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi


Regional information