Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.2.2017 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on NN+ 81,58 m, mikä on 5 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema. Kallaveden pinta nousi tammikuun puolivälissä 3 cm, mutta kääntyi laskuun ja on samassa korkeudessa kuin kuukausi sitten. Perinteisen talvisään jatkuessa järvien pinnat laskevat edelleen.

Iisalmen reitillä pinnankorkeudet ovat saavuttamassa lopputalven laskevat ylärajat, joten juoksutuksia lisätään ja pinnat kääntyvät laskuun helmi-maaliskuun ajaksi. Maaliskuun loppuun mennessä Onki- ja Poroveden säännöstelylupien ylärajat laskevat 30 cm.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on laskenut tammikuussa 8 cm. Haukivesi on noin 3 cm yli ajankohdan keskimääräisen pinnantason. Helmikuun aikana odotetaan hieman hitaampaa pinnanlaskua.

Nilsiän reitillä Syvärin  ja Vuotjärven säännöstelyluvan suhteen riittävä pinnanlasku maaliskuun loppuun on suunnilleen samaa tahtia kuin tammikuussa toteutunut pinnanalennus  20 - 25 cm. Juojärvessä säännöstelyluvan ylärajan vaatima pinnanalennus on alle 10 cm kuukaudessa.

Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi ja Konnevesi ovat kaikki laskeneet tammikuun alusta 3 cm ja kaikki ovat 10 cm ajankohdan keskiarvokorkeuden alapuolella. Myös kevään aikana tapahtuva pinnanmuutos on ennusteissa noin 10 cm kaikissa mainituissa järvissä.

Lumen vesiarvo on Pohjois-Savossa 40 – 120 kg/m2. Lunta on selvästi eniten Tuusniemi – Siilinjärvi –linjan koillispuolella, maakunnan etelä- ja länsiosat Kuopioon asti ovat vähälumisia.   Järvien jäät ovat vaihtelevan lumipeitteen suojaamina vaihtelevat. Jään paksuudet havaintopaikoilla 30-40 cm, mutta heikompia paikkoja saattaa olla pienen välimatkan päässä. Pohjois-Savossa havaittiin jääpeitteen ohentuneen kahdella virallisella havaintopaikalla viikonlopun mittauksissa.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh 0295 026 823, [email protected]


Regional information