Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.2.2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Tammikuun pakkaset pysäyttivät vedenpintojen nousun.

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,74 m, mikä on 21 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema. Vedenpinta on laskenut tammikuussa 30 cm. Nyt vesistöennuste odottaa pinnan laskun jatkuvan hieman rauhallisempaan tahtiin. ELY-keskus jatkaa lisäjuoksutusta Naapuskosken säännöstelypadosta. Juoksutustarvetta tarkastellaan viikoittain.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 50 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on ollut 15 cm ylempänä kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on noin 180 m3/s lisäjuoksutuksineen. Lisäjuoksutus nostaa virtaamaa noin 60 m3/s ja tästä seuraa, että Hartikansalon itäpuolella kapeikkojen jäätilanne on edelleen vaaraksi jäällä liikkujille.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut tammikuussa 7 cm. Vedenkorkeus on 44 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Helmikuun ennuste on jokseenkin nykytason säilyttävä.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitin juoksutuksia on pienennetty valunnan vähennyttyä.  Jatkossa juoksutuksia säätelemällä sopeudutaan talven alenevalle pinnankorkeusylärajalle. Vedenkorkeuksien sääntelyssä on ollut pakkasen aiheuttamia vaikeuksia, joiden seurauksena Kiuruveden ja Poroveden pinnat ovat tällä hetkellä tavoitetasoja alempana.

Nilsiän reitillä Syvärin vedenpinta on 40 cm ja Vuotjärven vedenpinta 15 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella.  Juoksutukset ovat pienentyneet ajankohdan keskimääräisiä pienemmiksi. Juojärven vedenkorkeus on 10 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä ja 10 cm säännöstelyluvan ylärajan alapuolella. Säännöstelylupien ylärajat ovat laskevia, joten rauhallista pinnanlaskua odotetaan kaikissa järvissä.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitillä Pielavesi on 23 cm, Iisvesi 23 ja Konnevesi 14 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Pintojen muutos tammikuussa samassa järjestyksessä -12 cm, 0 cm, +3 cm. Nyt pinnan ennustetaan taittuvan laskuun Pielavedessä heti vuoden alussa ja alempana reitillä vasta kuukauden kuluttua.

Pohjavesi

Pohjois-Savon reaaliaikaisesti seurattujen pohjavesiasemien tasot ovat kääntyneet odotetusti laskeviksi tammikuun pakkasissa. Vesitilanne on kuitenkin hyvä eli tasot ovat vielä korkealla.

Lumen ja jään paksuus

Lumipeitteen vesiarvo on pääosassa Pohjois-Savoa noin 40 mm, mutta Sonkajärven – Rautavaaran vaaroilla noin 80 mm. Jään paksuus Pohjois-Savon mittauspaikoilla on yli 40 cm.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi


Regional information