Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.12.2015 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Marraskuu oli Pohjois-Savossa sateinen. Järvien pinnat nousivat kauttaaltaan ennustettua enemmän.

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,65 m, mikä on 9 cm ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi lukema. Vedenpinta on noussut lokakuun lopussa havaitulta syksyn alimmalta tasolta 30 cm. Nyt vesistöennuste odottaa pinnannousun jatkuvan vielä joulukuun aikana ilman lisäjuoksutuksia. Hankalien jääpeitteisen kauden lisäjuoksutuksien välttämiseksi ELY-keskus on tänään 1.12.2015 aloittanut lisäjuoksutuksen Naapuskosken säännöstelypadosta.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan (Saviveden) välinen korkeusero on nyt noin 50 cm. Vedenpinta Leppävirran yläpuolella on ollut likimain samalla tasolla kuin Varkaudessa. Virtaama Leppävirralla on noin 95 m3/s ilman lisäjuoksutusta. Lisäjuoksutus nostaa virtaamaa noin 30 m3/s.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on kääntymässä nousuun. Kuukausi sitten ennustettu pinnan aleneminen on selkeästi pysähtynyt. Vedenkorkeus on 18 cm yli ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Loppuvuoden ennuste on kääntynyt hieman nousevaksi.

Iisalmen, Nilsiän ja Juojärven reittien säännöstellyt järvet

Iisalmen reitin alaosa on säännöstelylupien tavoitetason mukaisilla korkeuksilla.  Jatkossa tavoitellaan nykytason säilyttämistä juoksutuksia säätelemällä. Kiuruvesi on lievässä tulvatilanteessa.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven säännöstelylupien ylärajat ovat 15 cm nykytason yläpuolella, mutta viimeisimmät havainnot ovat muutaman sentin pitkäaikaiskeskiarvojen alapuolella.

Juojärven vedenkorkeus on hieman ajankohdan keskimääräistä alempana noin 25 cm säännöstelyluvan ylärajan alapuolella. Loppuvuodelle ennustetaan vielä 10 cm:n suuruista pinnan nousua.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitillä Pielavesi on 6 cm yli, Iisvesi tasan keskiarvossaan ja Konnevesi 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen korkeuden. Pintojen nousu marraskuussa samassa järjestyksessä 12 cm, 8 cm, 4 cm. Joulukuussa ennuste on kaikissa noin 10 cm nouseva.

Pohjavesi

Pohjois-Savon reaaliaikaisesti seurattujen pohjavesiasemien tasot ovat olleet reilusti nousevia. Vesivarastot ovat täyttyneet talvea varten.

Pintaveden lämpötila

Pintalämpötilan mittaukset on lopetettu talvea odotellessa.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi


Regional information