Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, maaliskuu 2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus)

  • Lomautusten purkautuminen alentaa työttömyyttä
  • Työttömien määrä aleni myös Kuopion seudulla
  • Avointen työpaikkojen tarjonta edellisvuotta parempaa
  • Työttömien osuus työvoimasta 14,0 % (0,1%)

 

Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa PohjoisSavossa 1,1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden alenema perustuu pitkälti lomautusten vähenemiseen. Ilman lomautettuja työttömyys lisääntyi 0,6 %. Työttömiä työnhakijoita oli alueella 14,0 % työvoimasta.

Liite:
 Maaliskuu työllisyyskatsaus (pdf)


Lisätietoja
Strategiapäällikkö Juha Kaipiainen
puh. 0295 026 692, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus

 

 


Regional information