Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston osa-aikaisesti avoinna olevat toimipisteet suljetaan (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston toimistoverkkoa supistetaan.  Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) lakkauttaa Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) toimialueeseen kuuluvat Juankosken, Kiuruveden, Lapinlahden, Leppävirran, Nilsiän, Pielaveden ja Suonenjoen toimipisteet 1.1.2016 lukien.

Pohjois-Savon ELY-keskus on todennut, että käytettävissä olevien määrärahojen niukkuus edellyttää toimipisteiden määrän vähentämistä. Yksikön päällikkö Jan Blomberg kertoo, että vähentämällä palvelupisteiden määrää turvataan jäljelle jäävien toimipaikkojen toimintaedellytykset ja laadukkaat julkiset työvoimapalvelut koko maakunnassa työnantaja- ja henkilöasiakkaille. - Nykyisen toimipaikkaverkon ylläpito sitoo TE-toimiston henkilöresursseja tavalla, joka voisi johtaa koko maakunnan näkökulmasta henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden palvelutason heikkenemiseen, Blomberg korostaa.

Päätöksen seurauksena TE-palveluita tuotetaan jatkossa Iisalmen, Siilinjärven, Kuopion ja Varkauden toimipaikoista koko maakuntaan. Uudistus edellyttää monikanavaisen palvelun toimivuutta ja maakunnan TE-palvelumallin jatkuvaa kehittämistä henkilö- ja työnantaja-asiakaspalvelun haasteisiin. Asiakaspalvelu tuotetaan edelleen koko maakuntaan

Pohjois-Savon ELY-keskus pyysi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 34§:n mukaiset lausunnot kunnilta ja maakuntaliitolta, työ- ja elinkeinotoimistolta ja henkilöstöjärjestöiltä. Lisäksi syyskuussa 2015 järjestettiin keskustelu- ja neuvottelutilaisuus yllä mainituille tahoille.  Lausunnoissa ja tilaisuudessa pääsääntöisesti vastustettiin toimipaikkojen lakkauttamista ja toivottiin palvelujen säilyttämistä nykymuodossaan.

TE-toimiston johtaja Pari Patrikainen kertoo, että Pohjois-Savon TE-toimisto on sitoutunut kehittämään paikallista yhteistyötä maakunnan yritysten ja työnantajien kanssa.  -Työnantajien palvelu, työnvälityksen viivytyksetön hoito sekä erilaiset äkilliset muutostilanteet (laajat irtisanomis- tai lomautustilanteet) turvataan kaikissa tilanteissa muutosturvan toimintamallin mukaisesti ja asiakkaille luodaan tarpeen mukaan mahdollisuus henkilökohtaiseen lähipalveluun, Patrikainen korostaa.  

 

Päätöksen vaikutus henkilöstön asemaan

Muutoksella ei ole vaikutusta henkilöstön työsuhteisiin. Henkilöstöjärjestöjä on päätöstä tehtäessä kuultu ja toimipaikkojen lakkauttaminen on käsitelty TE-toimiston yhteistyötoimikunnassa.

 

Liitteet
Kartta suljettavista toimipisteistä, jpg
Päätöksen tausta ja historia, pdf

 

Lisätiedot
Ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 699, kari.virranta(at)ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö Jan Blomberg, puh. 0295 026 552, Pohjois-Savon ELY-keskus, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

TE-toimiston johtaja Pasi Patrikainen, Pohjois-Savon TE-toimisto, puh. 0295 026 752, pasi.patrikainen(at)te-toimisto.fi

 


Regional information