Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pohjois-Savon maakunnan uusi raputaloussuunnitelma (Pohjois-Savo)

Pohjoissavolainen raputaloussuunnitelma on laadittu pohjoisavolaisten vesialueen omistajien, Kansallisen rapustrategian ja EU:n vieraslajisäännöksen päivitysten suuntaviivojen mukaan. Tämän suunnitelman tärkeimpinä lähtökohtina ovat pohjoissavolaisen jokiraputalouden vankistaminen sekä täpläravun ja rapuruton aiheuttamien haittojen estäminen. Pohjois-Savon maakunnan raputaloussuunnitelma on laadittu Itä-Suomen yliopistossa Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta.

Pohjois-Savon maakunnan raputalouden linjaukset perustuvat vesialueen omistajien esittämään tahtoon jokiravun tuotannon lisäämisestä ja olemassa olevien jokirapukantojen tulevaisuuden turvaamisesta. Pohjois-Savon maakunnan alueella ei perinteisesti ole ollut erityistä halukkuutta istuttaa täplärapua.

Pohjois-Savossa panostetaan jatkossa olemassa olevien jokirapukantojen ravustamiseen, uusien jokirapukantojen luomiseen istutuksin sekä raputalouden yleisten edellytysten edistämiseen. Pohjois-Savon maakunnasta halutaan antaa leimallisesti jokirapuun tukeutuva kuva, jossa tärkeänä osana on vesistöistä huolehtiminen ja jokirapukantojen hyödyntäminen ja suojelu.

Kansallisen ja EU:n vieraslajilinjauksen mukaisesti Suomessa ei jatkossa istuteta täplärapua. Tämä linjaus koskee vesiä, joissa jo on täplärapua sekä vesiä, joissa täplärapua ei ole. Pohjois-Savon maakunnan alueella toimitaan myös tarmokkaasti luvattomien ja epähuomiossa tehtyjen täplärapuistutusten estämiseksi.

Pohjois-Savon maakunnan alueella on viime vuosina ollut yksittäisiä rapuruttoepidemioita ja joinakin vuosina rapuruttoa ei maakunnan alueelta ole tavattu lainkaan. Raputaloussuunnitelma tähtää rapuruton aiheuttamien tuhojen estämiseen, mieluummin tilanteeseen, jossa pohjoissavolaisia jokirapukantoja ei tuhoudu rapuruton vuoksi. Keinoista tärkeimpänä on väsymätön valistustyö niistä keinoista, joilla kalastajat, ravustajat ja kaikki vesillä liikkujat voivat välttää rapuruton siirtymistä epähuomiossa pyydysten, veneiden ja muun materiaalin mukana.

Pohjois-Savon maakunnan raputaloussuunnitelma julkaistaan ensivaiheessa nettiversiona, joka on kaikkien halukkaiden saatavilla. Suunnitelma löytyy internetistä hakunimellä: Pohjoissavolainen rapu : Rapukantojen hoitosuunnitelma Pohjois-Savon maakunnassa.

Ohessa suora linkki suunnitelmaan:

Pohjois-Savon maakunnan raputaloussuunnitelman toivotaan helpottavan jokiravun osin uhanalaista asemaa ja turvaavan jatkossakin jokirapusaaliit pohjoissavolaisille ravustajille.

Lisätietoja

Timo Takkunen Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 626 ja
Japo Jussila Itä-Suomen yliopisto, LIFE+ RapuKamu -hanke, puh. 040-5428982

 


Regional information