Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pohjois-Savon ELY-keskus on ohjeistanut viraston ulkopuolisten tietojärjestelmien käyttöä viljelijätukien valvonnassa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Viljelijätukien valvontaprosessin laillisuutta on epäilty viime viikkoina. Maaseudun Tulevaisuus uutisoi 6.5.2016 ELY-keskusten tukivalvojien tarkastelevan luvatta viljelijöiden viljavuustietoja Viljavuuspalvelun verkkosivuilla, ja MTK on päättänyt tehdä kantelun valvojien menettelystä ja heille mahdollisesti annetuista ohjeista.

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa viljelijätukien valvontaprosessista ja siihen liittyvistä menettelyistä Pohjois-Savossa.  Tavoitteena on ollut, että kaikilta tuen hakijoilta pyydetään lupa viljavuustietojen katseluun suullisesti valvontakäyntien tai puhelimitse tapahtuvan asioinnin yhteydessä. Menettely on ollut käytössä, jotta asiakaspalvelu ja tietojen tarkastaminen olisi viljelijän kannalta helpompaa, koska viljelijällä on joka tapauksessa velvollisuus toimittaa tarvittavat viljavuustiedot ELY-keskukselle.

Pohjois-Savon ELY-keskus on todennut valvontamenettelyssä korjattavaa ja ryhtynyt heti toimenpiteisiin. ELY-keskus on ohjeistanut tukivalvonnasta vastaavia asiantuntijoita, ja 16.5.2016 annetun hallinnollisen ohjeen mukaan valvontatoimessa viraston ulkopuolisten, suljettujen tietojärjestelmien käytön on perustuttava tiedon omistajan antamaan kirjalliseen suostumukseen. Ohje on otettu käyttöön heti.

 

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Pekka Kärkkäinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 587, pekka.karkkainen(at)ely-keskus.fi


Regional information