Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi kolme miljoonaa euroa vesiviljelytuotannon kehittämiseen (Järvi-Suomi)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee suomalaisen kalatalouden uudistamista.

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta kolme miljoonaa euroa vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaan. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee suomalaisen kalatalouden uudistamista.

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoitteena on pitkäjänteinen ja tavoitehakuinen vesiviljelytuotannon lisääminen sekä laadullinen kehittäminen tutkimuksen ja yritysten yhteistyönä.

Tuensaajana olevaan kumppanuusverkostoon, jota koordinoi Luonnonvarakeskus, kuuluu muun muassa useita tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja oppilaitoksia.

Tavoitteena lisätä kotimaisen kalan alkutuotantoa

Innovaatio-ohjelmat ovat yksi Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2014–2020 toimenpidekokonaisuuksista. Innovaatio-ohjelmissa pyritään löytämään ratkaisuja toimialan nykyisiin haasteisiin kehittämällä ja kokeilemalla uusia teknologioita ja toimintamalleja.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston vuosien 2014–2020 keskeisiä tavoitteita on kalan kotimaisen alkutuotannon lisääminen. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman painopisteitä ovat kiertovesi- ja avomerikasvatus. Sisävesialueella tuotantoa voidaan lisätä käytännössä kiertovesikasvatuksella.

Kiertovesikasvatuksen tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyy ohjelmassa Laukaaseen ja
Jyväskylään. Kiertovesikasvatuksen ilmiöitä testataan suuren mittakaavan toimintaympäristössä
muun muassa ensi vuonna valmistuvassa Finnforellin kiertovesilaitoksessa Varkaudessa.  

– Vesiviljelytuotannon tilanne on hieman jo parantunut viime vuosina. Esimerkiksi ruokakalan tuotanto on kääntynyt hienoiseen kasvuun viime vuosina, Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava kalatalousasiantuntuja Timo Takkunen kertoo.
 

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.


Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava kalatalousasiantuntuja Timo Takkunen, p. 0295 026 626

 


Regional information